PTH (parathormoon)

PHOR

Parathormoon (PTH) is een hormoon dat in de vier bijschildklieren wordt geproduceerd. Het speelt een belangrijke rol bij het constant houden van de calciumwaarde van het bloed, en werkt samen met vitamine D, fosfaat en magnesium. Als calcium daalt zorgt een PTH toename ervoor dat cacium weer gaat stijgen en als calcium stijgt zorgt PTH onderdrukking dat het calcium gaat dalen. Wanneer dit systeem niet goed functioneert is dit meestal te zien aan te hoge of te lage calcium concentraties.

Wat meten we en waarom?

We meten de hoeveelheid PTH in het bloed. Deze test wordt meestal gecombineerd met het bepalen van het calcium in het bloed. Een arts zal deze test vooral laten doen wanneer er bij eerder onderzoek afwijkingen in de hoeveelheid calcium geconstateerd zijn. Ook wordt PTH vaak gemeten bij patienten met nierfunctiestoornissen.

Wat betekent de uitslag?

De uitslag van PTH wordt samen met de calcium waarde beoordeeld. Een verhoging van de hoeveelheid PTH samen met een verhoogde calciumwaarde wijst op te snel werkende bijschildklieren (primaire hyperparathyreoidie). Ook bij patienten met nierfunctiestoornissen kunnen verhoogde PTH waarden worden gezien (secundaire hyperparathyreoidie). Een normaal of verlaagd PTH bij een lage calciumwaarde in het bloed wijst op het niet goed functioneren van de bijschildklieren (hypoparathyreoidie).

Informatie over de tarieven

In de tarieventool vindt u de tarieven van onze onderzoeken. Op het aanvraagformulier heeft uw arts aangegeven welke bepalingen hij door Saltro wil laten uitvoeren. U kunt zoeken op de naam of de code van de bepaling. Klik vervolgens op de + en het tarief wordt in het kostenoverzicht gezet en automatisch opgeteld. Zo heeft u een indicatie van de kosten die in rekening worden gebracht.

Bekijk de tarieven