Kreatinine

BK10

Kreatinine is een afbraakproduct van de spieren in ons lichaam. De stof wordt via de nieren uit ons lichaam verwijderd. De hoeveelheid kreatinine in het bloed is afhankelijk van de nierfunctie, maar ook van de hoeveelheid spieren. Bij mannen is het kreatinine dan ook hoger dan bij vrouwen.

Wat meten we en waarom?

We meten de hoeveelheid kreatinine het bloed. Uw arts kan dit bloedonderzoek laten doen wanneer hij vermoedt dat er sprake is van nierschade. De nierfunctie wordt vaak gecontroleerd bij patiënten die chronische aandoeningen hebben, zoals bij diabetes en hart-en vaatziekten.

Wat betekent de uitslag?

Een verhoogde kreatinine waarde kan verschillende oorzaken hebben, waaronder een ontsteking van de nier, schade aan niercellen, auto-immuunziekten, een verminderde doorbloeding van de nier of ziekten die de afvoer van de nier verhinderen, zoals nierstenen. Tijdelijk verhoogde kreatinine waarden worden wel gezien na spierbeschadigingen. Een verlaagd kreatinine is meestal niet relevant, en kan het gevolg zijn van een afname van spiermassa, bijvoorbeeld bij het ouder worden of na bedlegerigheid.

Informatie over de tarieven

In de tarieventool vindt u de tarieven van onze onderzoeken. Op het aanvraagformulier heeft uw arts aangegeven welke bepalingen hij door Saltro wil laten uitvoeren. U kunt zoeken op de naam of de code van de bepaling. Klik vervolgens op de + en het tarief wordt in het kostenoverzicht gezet en automatisch opgeteld. Zo heeft u een indicatie van de kosten die in rekening worden gebracht.

Bekijk de tarieven