HIV

BH70

Algemene informatie

Hiv is de afkorting van Humaan Immunodeficiëntievirus; een virus dat de afweer bij mensen verzwakt. Hiv is overdraagbaar via seksueel contact en via bloedcontact. Hiv kan de ziekte aids veroorzaken.

Een persoon kan jaren geïnfecteerd zijn met hiv voordat de symptomen van aids beginnen. Aids wordt gekenmerkt door een opeenvolging van zogenoemde opportunistische infecties (infecties die alleen optreden bij mensen met een ernstig verminderde weerstand). Met de komst van nieuwe hiv-remmers kan het moment van aids steeds langer worden uitgesteld. (bron: RIVM)

De diagnostiek naar een infectie met hiv berust op het aantonen van antistoffen tegen HIV-1 en/of HIV-2 en het aantonen van het virale p24 antigeen in humaan serum middels een 4e generatie ELISA . Door de combinatie van antigen en antistofdetectie is de combotest zeer gevoelig en benadert de test bij een acute infectie de windowfase voor het aantonen van viraal RNA middels PCR.

Sera die positief zijn in de 4e generatie ELISA worden naar een extern laboratorium gestuurd voor confirmatie.

De HIV-RNA (viral load) bepaling wordt gebruikt bij de indicatiestelling voor het starten van antivirale therapie en om de effectiviteit van deze therapie te monitoren. Genotypische resistentiebepalingen worden verricht om de gevoeligheid van HIV voor verschillende antivirale middelen te bepalen.

Methode: serologie voor bepaling p24 antigeen en antistoffen (Combo test) 4e generatie HIV ELISA
Materiaal: serum
Doorlooptijd/uitslag: Indien positief wordt geen uitslag afgegeven
Bijzonderheden: een positieve uitslag wordt geconfirmeerd door een extern laboratorium.

Informatie over de tarieven

In de tarieventool vindt u de tarieven van onze onderzoeken. Op het aanvraagformulier heeft uw arts aangegeven welke bepalingen hij door Saltro wil laten uitvoeren. U kunt zoeken op de naam of de code van de bepaling. Klik vervolgens op de + en het tarief wordt in het kostenoverzicht gezet en automatisch opgeteld. Zo heeft u een indicatie van de kosten die in rekening worden gebracht.

Bekijk de tarieven