Hepatitis C

BH59

Algemene informatie

Hepatitis C geeft een ontsteking van de lever die ontstaat door besmetting met het hepatitis C-virus. Mensen kunnen ongemerkt besmet zijn en pas na jaren klachten krijgen.
Het hepatitis C virus wordt vooral overgedragen via besmet bloed. Het hepatitis C-virus wordt vooral via bloed overgedragen. Sinds 1992 controleren bloedbanken het bloed en bloedproducten op hepatitis C. Deze gaat bij 80% van patiënten over in een chronische infectie.

Acute hepatitis C
Een besmetting met het hepatitis C-virus geeft meestal geen aanleiding tot ziekteverschijnselen. Symptomen zoals geelzucht zijn tijdens de acute ontsteking bij minder dan 10% van de mensen aanwezig. Slechts bij hoge uitzondering geeft de ziekte in de acute fase aanleiding tot levensbedreigende complicaties. 

Chronische hepatitis C
In ongeveer 80% van de patiënten gaat hepatitis C over in chronische hepatitis. De infectie blijft dan langer dan 6 maanden bestaan. Omdat chronische hepatitis C in de loop van vele jaren de lever kan aantasten, is regelmatige controle noodzakelijk.  Bij deze mensen blijft het hepatitis C-virus sluimerend aanwezig, zonder ziekteverschijnselen te veroorzaken. Deze groep wordt ‘drager’ van het virus. Hun bloed blijft besmettelijk voor mensen in hun omgeving. Het grootste gevaar is dat deze chronische hepatitis kan leiden tot levercirrose (20% van de gevallen) en soms ook tot leverkanker. Dit kan tot de dood leiden.

Besmetting en preventie

Bloedcontact en onzorgvuldig gebruik van drugsspuiten zijn de belangrijkste manieren waarop mensen besmet raken met het hepatitis C-virus. Het hepatitis C virus werd vroeger vooral overgedragen bij transfusies met besmet bloed of besmette bloedproducten, gebruik van besmette chirurgische instrumenten of naalden. Tegenwoordig komt dat in Nederland niet meer voor. Besmetting via seksueel contact is niet gebruikelijk.

Chronische hepatitis C is goed te behandelen met medicijnen. De medicijnen zijn de laatste jaren sterk verbeterd, met meer kans op genezing en minder bijwerkingen. Heeft iemand hepatitis C gehad, dan is er geen bescherming opgebouwd tegen een nieuwe besmetting met het hepatitis C-virus.
(bron: RIVM)

De diagnostiek naar een hepatitis C virus infectie berust op het aantonen van HCV antistoffen in serum. Indien positief moet dit altijd bevestigd worden met een immunblot voor HCV antistoffen. Bij verdenking op een acute infectie kan het zinvol zijn ook HCV-RNA te bepalen, omdat de antistofrespons soms laat op komt. Een positieve HCV serologie dient vervolgd te worden met een HCV PCR bepaling.

Methode: serologie voor bepaling antistoffen
Materiaal: serum
Doorlooptijd/uitslag: 1-14 dagen
Bijzonderheden: een positieve uitslag wordt geconfirmeerd door een extern laboratorium. Bij een positieve uitslag wordt tevens een HCV-RNA bepaling gedaan.

Informatie over de tarieven

In de tarieventool vindt u de tarieven van onze onderzoeken. Op het aanvraagformulier heeft uw arts aangegeven welke bepalingen hij door Saltro wil laten uitvoeren. U kunt zoeken op de naam of de code van de bepaling. Klik vervolgens op de + en het tarief wordt in het kostenoverzicht gezet en automatisch opgeteld. Zo heeft u een indicatie van de kosten die in rekening worden gebracht.

Bekijk de tarieven