Haptoglobine

BH12

Haptoglobine is een eiwit dat een rol speelt bij de afbraak van de rode bloedcellen. Het transporteert de eiwitten uit kapotte rode bloedcellen naar de lever om daar verder afgebroken te worden.

Wat meten we en waarom?

We meten de hoeveelheid haptoglobine in het bloed. Uw arts kan dit bloedonderzoek aanvragen bij onderzoek naar de oorzaak van bloedarmoede.

Wat betekent de uitslag?

Een lage waarde van de hoeveelheid haptoglobine in het bloed kan wijzen op een verhoogde afbraak van de rode bloedcellen. Een hoge waarde van de hoeveelheid haptoglobine heeft meestal geen betekenis en kan soms gezien worden bij infecties.

Informatie over de tarieven

In de tarieventool vindt u de tarieven van onze onderzoeken. Op het aanvraagformulier heeft uw arts aangegeven welke bepalingen hij door Saltro wil laten uitvoeren. U kunt zoeken op de naam of de code van de bepaling. Klik vervolgens op de + en het tarief wordt in het kostenoverzicht gezet en automatisch opgeteld. Zo heeft u een indicatie van de kosten die in rekening worden gebracht.

Bekijk de tarieven