G-GT

BG17

Gamma-glutamyltransferase (Gamma-GT of GGT) is een enzym dat in de lever wordt gemaakt en helpt bij de omzetting en vertering van stoffen die via eten en drinken het lichaam binnenkomen. Normaal is de concentratie van GGT in het bloed erg laag, maar bij zware belasting van de lever kan de hoeveelheid behoorlijk stijgen. Dit gebeurt als de lever in korte tijd veel stoffen krijgt aangevoerd om te verwerken, bijvoorbeeld bij (extreem) gebruik van geneesmiddelen of alcohol. Ook wanneer de galwegen geblokkeerd zijn, bij galblaasproblemen, of als als gevolg van leverschade zal de GGT waarde stijgen.

Wat meten we en waarom?

We meten de hoeveelheid gamma GT in uw bloed. Uw huisarts kan dit bloedonderzoek voor u aanvragen, wanneer hij vermoedt dat er bij u sprake kan zijn van een ziekte van de lever of van de galwegen. Symptomen die daarbij gezien worden zijn geelzucht, misselijkheid, braken, gezwollen buik, buikpijn en vermoeidheid. Ook kan een GGT bepaling zinvol zijn als de arts denkt dat er sprake is van overmatig alcoholgebruik. Bij 75 % van de drinkers is de GGT waarde verhoogd. Door GGT te bepalen in combinatie met andere leverfunctietests zoals ASAT, ALAT, AF en bilirubine kunnen leverafwijkingen nader worden gespecificeerd.

Wat wil de uitslag zeggen?

Licht verhoogde waarden kunnen worden gezien na consumptie van kleine hoeveelheden alcohol, of bij rokers. Verhoogde uitslagen geven aan dat er iets aan de hand is met de lever, maar uit de GGT waarde is niet af te leiden wat er mis is. Hoge waarden kunnen ook passen bij hartproblemen, chronische alcoholproblemen en medicijngebruik (allerlei soorten). Na stoppen met alcohol kan GGT nog wel een maand, of langer, verhoogd zijn. Orale anticonceptie pillen veroorzaken meestal een daling van de GGT waarde.

Informatie over de tarieven

In de tarieventool vindt u de tarieven van onze onderzoeken. Op het aanvraagformulier heeft uw arts aangegeven welke bepalingen hij door Saltro wil laten uitvoeren. U kunt zoeken op de naam of de code van de bepaling. Klik vervolgens op de + en het tarief wordt in het kostenoverzicht gezet en automatisch opgeteld. Zo heeft u een indicatie van de kosten die in rekening worden gebracht.

Bekijk de tarieven