Ferritine

BF10

IJzer speelt een hele belangrijk rol bij het vervoer van zuurstof door het bloed. Zuurstof is nodig voor een goede werking van de cellen. Het meeste ijzer zit in de rode bloedcellen. Verder wordt het ijzer ook in het beenmerg en de lever opgeslagen, het is dan gekoppeld aan het eiwit ferritine. Als het lichaam te weinig ijzer heeft, zal eerst de reservevoorraad in de vorm van ferritine opgemaakt worden. Pas als er bijna geen ferritine meer is, maakt het lichaam te weinig rode bloedcellen aan en is er sprake van bloedarmoede. De hoeveelheid ferritine in het bloed geeft informatie over de totale hoeveelheid ferritine en ijzer in het lichaam.

Wat meten we en waarom?

We bepalen de hoeveelheid ferritine in het bloed. Uw arts kan dit bloedonderzoek aanvragen bij de analyse van bloedarmoede of wanneer hij vermoedt dat er sprake is van te veel ijzer in het lichaam (ijzerstapeling). Voor het meten van de volledige ijzerstatus wordt ook gekeken naar de hoeveelheid ijzer in het bloed, en naar transferrine. Transferrine is het eiwit dat ijzer transporteert door de bloedbaan.

Wat betekent de uitslag?

Een te laag ferritine in het bloed wijst op een ijzertekort. Dit kan ontstaan door slechte voeding, bloedverlies of te weinig opname in de darmen. Een te hoog ferritine kan gevonden worden bij ziektes, waarbij te veel ijzer in het lichaam aanwezig is. Het wordt dan opgestapeld in de cellen. Ferritine kan ook verhoogd zijn bij ontstekingsprocessen.

Informatie over de tarieven

In de tarieventool vindt u de tarieven van onze onderzoeken. Op het aanvraagformulier heeft uw arts aangegeven welke bepalingen hij door Saltro wil laten uitvoeren. U kunt zoeken op de naam of de code van de bepaling. Klik vervolgens op de + en het tarief wordt in het kostenoverzicht gezet en automatisch opgeteld. Zo heeft u een indicatie van de kosten die in rekening worden gebracht.

Bekijk de tarieven