D-dimeren

DD01

D-dimeren zijn verbindingen die vrijkomen bij de afbraak van bloedstolsels. Ze zijn uitsluitend in het bloed aanwezig als er ook een stolsel aanwezig is, of is geweest. Dit wordt ook wel een trombose genoemd. Deze bloedstolsels kunnen ontstaan bij aandoeningen die gepaard gaan met een (tijdelijke) verhoogde bloedstollingsneiging, zoals bij een diepe veneuze trombose (DVT) of longembolie.

Wat meten we en waarom?

Bij deze test meten we de hoeveelheid D-dimeer in het bloed. De D-dimeer test is vooral nuttig als de huisarts denkt dat iets anders dan een DVT of longembolie de oorzaak is van de klachten. Een negatieve testuitslag kan deze gedachte dan bevestigen. De D-dimeer test wordt meestal uitgevoerd in combinatie met beeldvormende technieken (beenecho, CT-scan van de long) en/of andere laboratoriumtesten.

Wat wil de uitslag zeggen?

Bij een normale D-dimeer waarde is de kans dat er stolsels in de bloedbaan zijn zeer klein. Bij een verhoogde waarde kan er sprake zijn van trombose. Maar ook veel andere factoren kunnen de D-dimeer waarde verhogen (o.a. leeftijd, infectie, zwangerschap, kanker, operatie).
De D-Dimeer afkapgrenzen zijn leeftijdsafhankelijk boven een leeftijd van 50 jaar. Hoe hoger de leeftijd, hoe hoger de D-DImeer waarde mag zijn, voordat deze als afwijkend kan worden beschouwd.

Informatie over de tarieven

In de tarieventool vindt u de tarieven van onze onderzoeken. Op het aanvraagformulier heeft uw arts aangegeven welke bepalingen hij door Saltro wil laten uitvoeren. U kunt zoeken op de naam of de code van de bepaling. Klik vervolgens op de + en het tarief wordt in het kostenoverzicht gezet en automatisch opgeteld. Zo heeft u een indicatie van de kosten die in rekening worden gebracht.

Bekijk de tarieven