Cytomegalo Virus CMV

BC47

Algemene informatie

Cytomegalovirus is een virus dat voorkomt over de hele wereld. Een infectie met CMV geeft meestal geen klachten en wordt daarom bijna nooit opgemerkt. Sommige mensen hebben kortdurend last van vermoeidheid of koorts. Als je het virus hebt gehad dan blijft dit altijd in je lichaam aanwezig. (bron: RIVM)

Voor de diagnostiek naar cytomegalovirus (CMV) infecties zijn meerdere bepalingen beschikbaar. Het is afhankelijk van de vraagstelling welke bepaling meest geschikt is.

Voor het aantonen van een recente CMV infectie (primo – infectie) worden bepaald: CMV-IgM, CMV-IgG in serum. Indien de IgM positief is kan door het laboratorium de aviditeitstest voor CMV-IgG worden uitgevoerd. Voor het aantonen van een immuunstatus volstaat het bepalen van CMV-IgG.

Een CMV re-activatie bij immuungecompromitteerde personen wordt aangetoond door het bepalen van een CMV-virale load in EDTA (CMV-PCR kwantitatief), of in het geval van een CMV pneumonie of CMV colitis in BAL of darmbiopten.

Methode: serologie op IgM en IgG antistoffen. Bij een positieve IgM volgt een aviditeitsindex.
Materiaal: serum.
Doorlooptijd/uitslag: 3 dagen.

Informatie over de tarieven

In de tarieventool vindt u de tarieven van onze onderzoeken. Op het aanvraagformulier heeft uw arts aangegeven welke bepalingen hij door Saltro wil laten uitvoeren. U kunt zoeken op de naam of de code van de bepaling. Klik vervolgens op de + en het tarief wordt in het kostenoverzicht gezet en automatisch opgeteld. Zo heeft u een indicatie van de kosten die in rekening worden gebracht.

Bekijk de tarieven