CEA

BC19

Carcino-embryonaal antigeen (CEA) is een tumormarker, die normaal gesproken in zeer lage concentratie aanwezig is in het bloed van een gezonde volwassene. Deze test, maar ook andere tumormarkers, wordt niet gebruikt om een diagnose te stellen. Als het verhoogd aanwezig is, kan dit wijzen op de terugkeer van een eerdere tumor. Het CEA wordt niet door alle tumoren gemaakt, en een verhoogde waarde betekent niet altijd dat een tumor aanwezig is.

Wat meten we en waarom?

We meten de hoeveelheid CEA in het bloed. Het bepalen van de CEA-waarde is vooral nuttig om het effect van behandeling (chemotherapie of operatieve verwijdering van een tumor) te kunnen volgen. Als na de behandeling de CEA-waarde weer gaat stijgen, wijst dit op het terugkomen van dezelfde tumor.

Wat betekent de uitslag?

De hoogte van het CEA wordt vervolgd bij patienten met een tumor in het maagdarmkanaal (met name de dikke darm) die bij de diagnose ook CEA produceerde. Ook bij sommige vormen van borst- of eierstok kanker kan CEA gevormd worden. De tumoren produceren dit eiwit niet allemaal. Een normale waarde garandeert dus niet dat er geen tumor aanwezig is. Een doorgaande stijging van CEA uitslagen ten opzichte van eerder duiden op een eventuele terugkeer van de tumor. De uitslag kan verder verhoogd zijn bij leverziekten of ontstekingen (ziekte van Crohn) en bij mensen die roken kunnen (licht) verhoogde waarden worden gezien zonder dat er sprake is van een tumor.

Informatie over de tarieven

In de tarieventool vindt u de tarieven van onze onderzoeken. Op het aanvraagformulier heeft uw arts aangegeven welke bepalingen hij door Saltro wil laten uitvoeren. U kunt zoeken op de naam of de code van de bepaling. Klik vervolgens op de + en het tarief wordt in het kostenoverzicht gezet en automatisch opgeteld. Zo heeft u een indicatie van de kosten die in rekening worden gebracht.

Bekijk de tarieven