CDT

CDTC

Om te komen tot een zoveel mogelijk eenduidige en gestandaardiseerde rapportage en interpretatie van CDT hebben de fabrikanten van de verschillende meetmethodes hun meetwaarden gestandaardiseerd naar de HPLC-referentiemethode. Saltro maakt gebruik van de CE methode (Capillaire elektroforese).

Vanaf 1-2-2019 zullen wij de gestandaardiseerde waarde rapporteren als CDT IFCC (CE): referentiewaarde <1.7 met afkapwaarde 2.0 %DST IFCC 

Gedurende een half jaar zullen we naast de CDT IFCC waarde ook nog de tot nu toe gehanteerde CDT waarde rapporteren: referentiewaarde <1.4 afkapwaarde 1.7 %DST.

Informatie over de tarieven

In de tarieventool vindt u de tarieven van onze onderzoeken. Op het aanvraagformulier heeft uw arts aangegeven welke bepalingen hij door Saltro wil laten uitvoeren. U kunt zoeken op de naam of de code van de bepaling. Klik vervolgens op de + en het tarief wordt in het kostenoverzicht gezet en automatisch opgeteld. Zo heeft u een indicatie van de kosten die in rekening worden gebracht.

Bekijk de tarieven