Cannabis in bloed (THC, THCCOOH)

Met deze test wordt de aan- of afwezigheid van cannabis of cannabis achtige stoffen in bloed aangetoond.

Waarom meten we en waarom?

We meten cannabis in bloed vanwege de verdenking op misbruik van cannabis (wiet, hasj) of het controleren van mensen waarbij eerder misbruik is aangetoond. Over het algemeen wordt onderzoek naar drugs uitgevoerd in urine. Het CBR vraagt onderzoeken hoervoor tegenwoordig in bloed aan.

Wat wil de uitslag zeggen

Een positieve uitslag met een concentratie boven de afkapgrens voor cannabis in bloed, betekent dat er cannabis-achtige stoffen zijn gevonden. Dit is een bevestiging voor het gebruik van cannabis (wiet, hasj) in de afgelopen periode. Cannabis is zeer snel na gebruik al weer uit het bloed verdwenen (1 a 2 dagen). Dit in tegenstelling tot cannabis in urine, waarin het dagen tot weken aantoonbaar blijft, afhankelijk van de gebruikshoeveelheid en het vetpercentage van de patient/client.
Een negatieve uitslag betekent dat er geen cannabis achtige stoffen zijn gevonden en dat het gebruik hiervan kort voor de bloedafname vrijwel is uitgesloten.

Informatie over de tarieven

In de tarieventool vindt u de tarieven van onze onderzoeken. Op het aanvraagformulier heeft uw arts aangegeven welke bepalingen hij door Saltro wil laten uitvoeren. U kunt zoeken op de naam of de code van de bepaling. Klik vervolgens op de + en het tarief wordt in het kostenoverzicht gezet en automatisch opgeteld. Zo heeft u een indicatie van de kosten die in rekening worden gebracht.

Bekijk de tarieven