BNP

BNP
BNP (brain natriuretic peptide) is een eiwit hormoon dat door het hart wordt afgegeven. Het zorgt voor meer uitscheiding van natrium door de nieren, waarbij ook meer water wordt uitgescheiden en het bloedvolume lager (en de bloeddruk) lager wordt. Let op: sommige laboratoria meten NT-pro-BNP. Dat is een ander stukje eiwit, waarbij ook andere afkapgrenzen gelden. Uitslagen zijn dus niet direct vergelijkbaar.

Wat meten we en waarom?

BNP wordt gemeten in het bloed van patienten die bekend zijn met hartfalen om te monitoren of de behandeling aanslaat of niet en hoe ernstig het hartfalen is. Verder wordt het ook gemeten om hartfalen als oorzaak voor kortademigheid uit te sluiten of als oorzaak voor het vasthouden van vocht in bijvoorbeeld de enkels (oedeem).

Als de linker hartkamer wordt uitgerekt, zal er meer BNP worden gemaakt in het lichaam. Verhoogde waarden geven aan dat het hart harder moet werken om het bloedvolume te reguleren. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen bij hartfalen, maar ook bij andere hartaandoeningen, of problemen met de regulatie van het bloedvolume.

Wat wil de uitslag zeggen?

Een normaal BNP (kleiner dan de afkapgrens) sluit hartfalen uit. Een verhoogde waarde kan passen bij hartfalen, maar ook bij andere oorzaken. De klinische diagnose van de arts is van groot belang bij het interpreteren van deze uitslag.
Over het algemeen geldt, hoe hoger de BNP concentratie, hoe ernstiger het hartfalen. Op hogere leeftijd zijn concentraties meestal iets hoger. Ook bij nierfalen kan BNP hoger zijn, doordat de nieren het niet goed uitscheiden. Dit laatste is vooral het geval bij NT-pr-BNP. BNP wordt ook op een andere manier uit het lichaam verwijderd.

Informatie over de tarieven

In de tarieventool vindt u de tarieven van onze onderzoeken. Op het aanvraagformulier heeft uw arts aangegeven welke bepalingen hij door Saltro wil laten uitvoeren. U kunt zoeken op de naam of de code van de bepaling. Klik vervolgens op de + en het tarief wordt in het kostenoverzicht gezet en automatisch opgeteld. Zo heeft u een indicatie van de kosten die in rekening worden gebracht.

Bekijk de tarieven