AST + anti-DNAse B

BA29

Algemene informatie

Deze onderzoeken zijn een diagnostische screening naar Groep-A streptokokken (Streptococcus pyogenes). Deze bacteriën veroorzaken onder andere roodvonk, krentenbaard, kraamvrouwenkoorts, septische shock en fasciitis necroticans. (bron RIVM)

Diagnostiek naar streptococcus pyogenes (BA29)

De diagnostiek naar streptococcus pyogenes (Groep A Streptokokken) berust op bacteriekweek van keel, pus, bloed of aangedane weefsels.

Serologisch kan een toename van de antistofspiegels tegen streptolysine O (AST of ASO) en /of tegen DNase B (anti-DNAse B) worden aangetoond. Serologie is geïndiceerd voor het diagnosticeren van een post-streptococcen ziekte zoals acuut reuma en glomerulonefritis. Bij acute streptocceninfecties kan serologie ondersteunend zijn indien de kweek negatief is gebleken. Een significante toename van antistofspiegels tussen een serum afgenomen in de acute fase en een serum afgenomen twee tot vier weken later bewijst een recente streptococceninfectie.

Zowel de AST als de anti-DNAse B kunnen gedurende lange tijd na de acute infectie verhoogd zijn. Een (laag-)positieve spiegel alléén, in een enkelvoudig monster, is meestal onvoldoende bewijzend voor een recent doorgemaakte streptococceninfectie. De hoogte van normaal aanwezige spiegels in de bepalingen zijn leeftijds- en populatieafhankelijk.

Informatie over de tarieven

In de tarieventool vindt u de tarieven van onze onderzoeken. Op het aanvraagformulier heeft uw arts aangegeven welke bepalingen hij door Saltro wil laten uitvoeren. U kunt zoeken op de naam of de code van de bepaling. Klik vervolgens op de + en het tarief wordt in het kostenoverzicht gezet en automatisch opgeteld. Zo heeft u een indicatie van de kosten die in rekening worden gebracht.

Bekijk de tarieven