ASAT

BT24

ASAT (aspartaat aminotransferase) is een enzym uit de lever en de spieren dat gemeten kan worden om een leverziekte vast te stellen. Een enzym is een eiwit dat ervoor zorgt dat een bepaalde stof wordt omgezet in een andere bepaalde stof. ASAT komt in tegenstelling tot ALAT in veel verschillende cellen in het lichaam voor, met name in hart en skeletspieren, dus niet alleen in de lever. Daarom is ASAT een minder goede marker dan ALAT om als eerste te meten bij de verdenking op een leverziekte.

Wat meten we en waarom?

We meten de activiteit van het enzym ASAT in uw bloed. Normaal gesproken is de ASAT activiteit laag. Als levercellen beschadigd raken, lekt ALAT uit de levercellen het bloed in en stijgt de hoeveelheid en de activiteit van het enzym in het bloed. Dit kan al optreden voordat klachten optreden. Uw huisarts kan dit bloedonderzoek voor u aanvragen bij vervolgonderzoek naar de oorzaak van een beschadiging of ziekte van uw lever, zoals een infectie (bijv hepatitis), het gebruik van sommige medicijnen en alcohol. Het onderzoek wordt ook gedaan om de behandeling bij een leverziekte te vervolgen.

Wat wil de uitslag zeggen?

De uitslag geeft aan hoeveel ASAT er in uw bloed aanwezig is. Een stijging kan wijzen op schade aan de lever. De uitslag van ASAT moet altijd beoordeeld worden in combinatie met de uitslagen van andere bepalingen (ALAT, lkalische fosfatase, gammaGT en albumine) om de oorzaak van de leverschade te achterhalen of om de behandeling te vervolgen. ASAT is vooral een marker om de ernst van de leverschade in te schatten. Bij meer schade is ASAT (ruim) hoger dan ALAT.

Een licht verhoogde ASAT waarde (3-5 keer de bovengrens van de referentiewaarden) heeft meestal geen betekenis of kan duiden op alcoholmisbruik of spierschade. Een sterk verhoogde waarde (meer dan 10 keer de bovengrens van de referentiewaarden) wordt bijna altijd veroorzaakt door een acute virale hepatitis infectie. ASAT waarden blijven dan langere tijd (2-6 maanden) verhoogd. Bij chronische hepatitis zijn de waarden minder sterk verhoogd. Bij sommige chronische leverziekten, zoals bij cirrhose, kan ASAT zelfs normaal zijn.

Een lage uitslag komt voor bij zwangerschap.

Informatie over de tarieven

In de tarieventool vindt u de tarieven van onze onderzoeken. Op het aanvraagformulier heeft uw arts aangegeven welke bepalingen hij door Saltro wil laten uitvoeren. U kunt zoeken op de naam of de code van de bepaling. Klik vervolgens op de + en het tarief wordt in het kostenoverzicht gezet en automatisch opgeteld. Zo heeft u een indicatie van de kosten die in rekening worden gebracht.

Bekijk de tarieven