Anemie

AA10

Wanneer er verdenking is op een anemie met nog onduidelijke oorzaak, kan er anemie onderzoek worden ingezet. Dit is een protocol op ons laboratorium, waarbij op basis van een paar eerste bepalingen, er vervolgtesten worden ingezet om de oorzaak van de anemie te achterhalen. Het is dan niet nodig voor de aanvrager om onderzoeken los aan te vragen, en er volgt een conclusie op basis van de resultaten. Dit heet ook wel reflexdiagnostiek.

Wat meten we en waarom?

Het anemie protocol bij Saltro is gebaseerd op het stroomschema uit de NHG standaard Anemie. Er wordt altijd een Hb (hemoglobine) bepaald, met het MCV, MCH, MCHC, hematocriet, leukocyten, trombocyten, rode bloedcellen, reticulocyten en ferritine (zie de afzonderlijke testen voor informatie). Omdat ijzergebrek de meest voorkomende oorzaak is van anemie, wordt deze oorzaak direct ondervangen.

Als het Hb normaal is, dan stopt verder testen. Er is dan namelijk geen anemie aanwezig.

Afhankelijk van de combinatie van uitslagen van de hierbovengenoemde testen wordt vervolgonderzoek ingezet om andere oorzaken te achterhalen, namelijk thalassemie, anemie door een nierfunctie probleem, een hemolytische anmie, een B12 en/of foliumzuur tekort, een beenmergprobleem, een anemie bij een chronische ziekte, of een combinatie.

Er zijn altijd verschillende buizen bloed nodig om al deze onderzoeken in te kunnen zetten.

Wat betekent de uitslag?

De uitslagen worden gerapporteerd met daarbij een conclusie wat de meeste waarschijnlijke oorzaak van de anemie is.

Informatie over de tarieven

In de tarieventool vindt u de tarieven van onze onderzoeken. Op het aanvraagformulier heeft uw arts aangegeven welke bepalingen hij door Saltro wil laten uitvoeren. U kunt zoeken op de naam of de code van de bepaling. Klik vervolgens op de + en het tarief wordt in het kostenoverzicht gezet en automatisch opgeteld. Zo heeft u een indicatie van de kosten die in rekening worden gebracht.

Bekijk de tarieven