Allergie screening op voedsel-allergenen

FX5E

Voedselallergie is een vorm van voedselovergevoeligheid. Daarbij krijgt de allergische persoon klachten na het eten van een bepaald voedingsmiddel. De meeste voedselallergieën zijn IgE-afhankelijk. Dat wil zeggen dat er een bepaald soort antistoffen, de IgE antistoffen, nodig zijn om de allergische reactie te bewerkstelligen. Deze antistoffen kunnen worden gemeten in het bloed.

Wat meten we en waarom?

We meten of er specifieke antistoffen aanwezig zijn tegen een aantal voedselcomponenten die vaak allergische reacties uitlokken. Uw huisarts kan deze test aanvragen wanneer er een vermoeden bestaat dat u een allergie tegen voedselcomponenten heeft. Dit vermoeden volgt meestal uit het optreden van klachten (o.a. rode huid, jeuk, maag/darmklachten, hoesten, hartkloppingen) na inname van specifieke voedingsmiddelen.

Wat betekent de uitslag?

Als er specifieke antistoffen aanwezig zijn, dan wil dit niet zeggen dat u een allergische reactie zult krijgen bij blootstelling aan de betreffende voedselcomponent. Het betekent slechts dat u specifieke IgE antistoffen gevormd hebt tegen de betreffende component. Andersom sluit een negatieve test een allergische reactie niet uit. Wel kan de uitslag van dit onderzoek ondersteunend bewijs leveren voor het hebben van een allergie. De resultaten van het onderzoek zullen altijd bekeken worden samen met de klachten die u ervaart.

Doortesten allergie-onderzoek

LET OP: Bij dit onderzoek wordt bij een positieve uitslag het onderzoek verder uitgesplitst in 6 allergenen.

De kosten hiervan zijn € 12,59 + 6 keer € 12,59 = € 88,13

Informatie over de tarieven

In de tarieventool vindt u de tarieven van onze onderzoeken. Op het aanvraagformulier heeft uw arts aangegeven welke bepalingen hij door Saltro wil laten uitvoeren. U kunt zoeken op de naam of de code van de bepaling. Klik vervolgens op de + en het tarief wordt in het kostenoverzicht gezet en automatisch opgeteld. Zo heeft u een indicatie van de kosten die in rekening worden gebracht.

Bekijk de tarieven