Allergie screening op inhalatie-allergenen

BA67

Wat meten we en waarom?

De phadiatop is een mix van een groot aantal inhalatie-allergenen. Dit onderzoek wordt gebruikt als screenende test bij het vermoeden op een allergie tegen inhalatie allergenen. Wat wordt gemeten en waarom? Er wordt gekeken of er IgE antistoffen zijn aangemaakt tegen bepaalde stoffen (inhalatie allergenen). IgE antistoffen spelen een rol bij de allergische reactie die sommige patienten ervaren na blootstelling aan bepaalde stoffen (bijvoorbeeld boompollen of huisstofmijt). Dit onderzoek kan door de huisarts worden aangevraagd wanneer er een vermoeden is op een allergie tegen inhalatieallergenen.

Wat betekent de uitslag?

Een negatieve uitslag betekent dat er geen IgE antistoffen zijn aangetoond tegen de allergenen die onderdeel uitmaken van het phadiatop mengsel. Een allergie tegen een van deze allergenen is daarmee onwaarschijnlijk. In geval van een positieve uitslag vindt er automatisch vervolgonderzoek plaats om kijken tegen welke stof, of welke groep stoffen u IgE antistoffen heeft aangemaakt.

Zie doortesten allergie-onderzoek voor de bijkomende kosten.

Een positieve phadiatop wil niet direct zeggen dat er een allergische reactie op zal treden bij blootstelling. De kans op het optreden van een allergische respons hangt af van de hoogte van de IgE antistof concentratie, en het soort allergeen waartegen deze antistoffen gericht zijn.

Doortesten allergie-onderzoek

LET OP: Bij dit onderzoek wordt bij een positieve uitslag het onderzoek verder uitgesplitst in 11 allergenen.De kosten hiervan zijn ca. € 16,86 + 11 keer € 12,59 = € 155,35

Informatie over de tarieven

In de tarieventool vindt u de tarieven van onze onderzoeken. Op het aanvraagformulier heeft uw arts aangegeven welke bepalingen hij door Saltro wil laten uitvoeren. U kunt zoeken op de naam of de code van de bepaling. Klik vervolgens op de + en het tarief wordt in het kostenoverzicht gezet en automatisch opgeteld. Zo heeft u een indicatie van de kosten die in rekening worden gebracht.

Bekijk de tarieven