ALAT

BT26

ALAT (alanine aminotransferase) is een lever enzym dat gemeten kan worden om een leverziekte vast te stellen. Een enzym is een eiwit dat ervoor zorgt dat een bepaalde stof wordt omgezet in een andere bepaalde stof.

ALAT komt in verschillende cellen in het lichaam voor, maar vooral in de lever. Daarom is ALAT een goede marker om te meten bij de verdenking op een leverziekte.

Wat meten we en waarom?

We meten de activiteit van het enzym ALAT in uw bloed. Normaal gesproken is de ALAT activiteit laag. Als levercellen beschadigd raken, lekt ALAT uit de levercellen het bloed in en stijgt de hoeveelheid en de activiteit van het enzym in het bloed. Dit kan al optreden voordat klachten optreden.

Uw huisarts kan dit onderzoek aanvragen wanneer er een vermoeden bestaat dat de lever beschadigd is. Dit kan het geval zijn bij een infectie (zoals hepatitis), maar ook bij het gebruik van sommige medicijnen en alcohol. Het bloedonderzoek wordt ook ged aan om de behandeling bij een leverziekte te vervolgen.

Wat wil de uitslag zeggen?

Een verhoogde ALAT activiteit kan worden gebruikt al screenende test op een leveraandoening. Verhoogde waarden kunnen wijzen op leverschade. Voor het vaststellen van de oorzaak van de leverschade bij een gevonden verhoogd ALAT, zijn ook de uitslagen van andere levertesten van belang, zoals alkalische fosfatase, gammaGT en albumine.

Een licht verhoogde ALAT waarde (3-5 keer de bovengrens van de referentiewaarden) heeft meestal geen betekenis. Een sterk verhoogde waarde (meer dan 10 keer de bovengrens van de referentiewaarden) wordt bijna altijd veroorzaakt door een acute virale hepatitis infectie. ALAT waarden blijven dan langere tijd (2-6 maanden) verhoogd. Bij chronische hepatitis zijn de waarden minder sterk verhoogd.

Bij sommige chronische leverziekten, zoals bij cirrhose, kan ALAT zelfs normaal zijn.

Informatie over de tarieven

In de tarieventool vindt u de tarieven van onze onderzoeken. Op het aanvraagformulier heeft uw arts aangegeven welke bepalingen hij door Saltro wil laten uitvoeren. U kunt zoeken op de naam of de code van de bepaling. Klik vervolgens op de + en het tarief wordt in het kostenoverzicht gezet en automatisch opgeteld. Zo heeft u een indicatie van de kosten die in rekening worden gebracht.

Bekijk de tarieven