Datum
23 juli 2019

Zorgpaden: symptoomgericht aanvragen

Voor consult langs bij de huisarts, bloedprikken, doorverwezen naar het ziekenhuis, verschillende onderzoeken, weer langs bij de huisarts, enz. Patiënten met een aandoening waarbij meerdere zorgprofessionals betrokken zijn, kennen het probleem. U als zorgprofessional ook. Data over diagnostiek en behandeling kunnen weliswaar worden gedeeld, maar tijd voor overleg en afspraken over regie ontbreken in veel gevallen. Zogeheten zorgpaden helpen om de patiënt te ontlasten, de benodigde zorg beter af te stemmen en kosten te besparen.

Meer informatie

Via zorgpaden bieden wij totaalpakketten van diagnostiek aan met beoordeling, voorzien van een persoonlijk behandeladvies van de medisch specialist.De zorgpaden worden aangeboden in de Saltro locaties in het St. Antonius Ziekenhuis, locatie Woerden, MediBilt in de Bilt en Bilthoven én GezondheidsLab Utrecht Zuidwest. Er zijn zorgpaden voor: hypermenorrhoe/ postmenopauzaal bloedverlies, obstructief slaapapneu en vanaf september astma/COPD. Kijk voor meer informatie op de website van GezondheidsLab.

Op de locaties kan de patiënt tijdens één afspraak terecht voor alle onderzoeken die onderdeel zijn van het aangevraagde zorgpad. Door toepassing van slimme beslisbomen en snelle services, ontvangt de patiënt alleen die onderzoeken die voor hem of haar relevant zijn. Zo houden we ook de belasting van de patiënt én de zorgkosten in de gaten.

Bij de diagnostiek en beoordeling van de onderzoeken werken we samen met artsen, werkzaam in ziekenhuizen waarmee Saltro samenwerkt. Anders dan bij de reguliere beoordeling van een diagnostisch onderzoek, brengt de specialist één integraal advies uit, op basis van alle voor de aandoening relevante informatie.

De aanvrager ontvangt snel, meestal binnen 24 uur, een rapportage met alle resultaten en voorzien van advies van de arts. Indien nodig kan de aanvrager telefonisch overleggen met de specialist, om de patiënt optimaal te adviseren.

Hoe vraag ik een zorgpad aan?

Deze zorgpaden kunt u uitsluitend aanvragen via ZorgDomein. Ook deze informatie vind u op de
website van GezondheidsLab.

Nieuw zorgpad astma/COPD

Vanaf september 2019 is er ook een zorgpad astma/COPD.

Voor wie: Patiënten bij wie de verdenking bestaat van astma of COPD, of bij wie die diagnose al gesteld is, maar hij/zij heeft over deze diagnose en/of behandeling.

Wat: Op de GezondheidsLab/Saltro locatie wordt spirometrie verricht en een inhalatiecheck gedaan. Bij de huisarts wordt deel 1 van de vragenlijsten ingevuld of vanuit het huisartsen informatiesysteem overgenomen en op de GezondheidsLab/Saltro locatie wordt het 2e deel door de spirometrist ingevuld samen met de patiënt.

Resultaat: Interpretatie van de spirometrie en een beoordeling van de ziektelast met een behandeladvies, zowel niet-medicamenteus als medicamenteus volgens het Regionaal Transmuraal Formularium .