Datum
13 maart 2018

Zelfdiagnostiek; blended diagnostics

De huisarts doet fantastisch werk. Er ontbreekt echter nog een belangrijke partner in de zorg en dat is de patiënt zelf.

Want voor een nog betere zorg zou iedereen, gezond en (chronisch) ziek, meer regie moeten kunnen nemen over de eigen ziekte en gezondheid. Tegenwoordig wordt die mogelijkheid gelukkig geboden, maar dat gebeurt nog maar mondjesmaat.
Lees hier de blog

Esther Talboom-Kamp

Voorzitter Raad van Bestuur Saltro