Datum
11 november 2019

Wijziging vitamine B12 diagnostiek

Vanaf 12 november 2019 er een aantal wijzigingen optreden in ons bepalingenpakket. De reden voor deze wijziging is een kwaliteitsverbetering van de diagnostiek.

Diagnose vitamine B12 deficiëntie

De diagnostiek naar vitamine B12 deficiënties kan erg lastig zijn, omdat er geen ideale biomarker bestaat. Saltro wil deze diagnostiek op de best mogelijke manier aanbieden om het aanvraagproces en in de interpretatie voor u als aanvrager zo eenvoudig mogelijk te maken.

Beschikbare bepalingen op de markt zijn totaal B12, actief B12 (holotranscobalamine) en methylmalonzuur (MMZ of MMA). Op dit moment is geen van deze markers ideaal voor het volledig aantonen of uitsluiten van een vitamine B12 deficiëntie, hoewel MMZ algemeen wordt geaccepteerd als de bepaling met de hoogste sensitiviteit en specificiteit. De bepaling van MMZ is echter niet goed te automatiseren en daardoor relatief duur met een langere doorlooptijd dan totaal en actief B12.

Grijs gebied

Totaal B12 staat bekend om het grote grijze gebied aan de onderkant van de referentiewaarden waarbij nog wel een B12 tekort aanwezig kan zijn. De bepaling van het actieve B12 kent een minder groot grijs gebied. Daarom vervangen we het totale B12 door actief B12. Deze wordt automatisch gevolgd door een reflextest op MMZ indien de uitslag van het actief B12 in het grijze gebied ligt. Deze benadering volgt de meest recente richtlijnen en is eenvoudiger, zinniger en zuiniger dan een screening met totaal B12 gevolgd door MMZ, of een drietraps reflextest met totaal B12, gevolgd door actief B12, gevolgd door MMZ.

Let wel, ook MMZ kent in enkele gevallen fout-positieve en fout-negatieve uitslagen. Zowel actief B12 als MMZ zijn minder goed bruikbaar bij een verminderde nierfunctie.

Follow-up vitamine B12 deficiëntie

Mocht u een patiënt met een B12 deficiëntie willen vervolgen onder B12 suppletie, dan is alleen MMZ geïndiceerd. Actief B12 (en ook totaal B12) zullen namelijk altijd verhoogd zijn tijdens suppletie. Dit zegt niets over de voorraad in het lichaam. MMZ is een functionele marker die B12 nodig heeft om gemetaboliseerd te worden. Mocht er sprake zijn van een B12 deficiëntie die zich herstelt onder suppletie dan zal het MMZ dalen.

Contact

Voor vragen kunt u contact opnemen met de klinische chemici.