Datum
28 mei 2019

Annemarie van den Berg nieuwe voorzitter Raad van Toezicht Saltro

De raad van toezicht van Diagnostisch Centrum Saltro heeft Annemarie van den Berg benoemd als voorzitter van de raad van toezicht. Zij volgt Paul Stamsnijder op, die per 1 juni aftreedt, omdat zijn zittingstermijn afloopt.

Annemarie is enthousiast over haar benoeming. “Saltro is een boeiende organisatie, vol ambitie en creativiteit om de missie: betere, toegankelijker diagnostiek voor de zorgprofessional en zorgvrager om weloverwogen beslissingen te nemen over gezondheid, ziekte en zorg, dichterbij te brengen. De getalenteerde en betrokken medewerkers halen samen met partnerorganisaties alles uit de kast om in het woelige speelveld van de zorg de dienstverlening aan zorgprofessionals en zorgvragers verder te verbeteren en te vernieuwen. Niet voor niets kwam Saltro bij recent medewerkerstevredenheidsonderzoek als een van de beste werkgevers uit de bus. Ik beschouw het als een eer om als toezichthouder bij de ontwikkeling van de organisatie betrokken te zijn en er in mijn rol waar mogelijk een bescheiden bijdrage aan te kunnen leveren.”

Ir. Annemarie van den Berg MBA studeerde bedrijfskunde en is momenteel directeur van Rabo Schretlen Vermogensmanagement (RSVM). Zij heeft een langjarige ervaring in de bancaire sector, waarvan sinds 2005 in diverse directiefuncties bij de Rabobank. Van den Berg staat bekend om haar verbindende kracht en inspirerend en enthousiasmerend leiderschap.