Datum
20 december 2019

Aanvragers en patiënten kunnen op Saltro blijven rekenen

Vanaf 1 januari 2020 is er voor verzekerden van VGZ in de GHOR Utrecht, overeenkomend met de provincie Utrecht, één aanbieder voor eerstelijnsdiagnostiek en trombosezorg. De verzekeraar heeft de zogeheten regievoering voor de diagnostiek en trombosezorg gegund aan Saltro. De uitvoering gebeurt in samenwerking met het Sint Antonius Ziekenhuis en het Diakonessenhuis. De aanbesteding heeft geen gevolgen voor aanvragers en patiënten van eerstelijnsdiagnostiek. In de trombosezorg zijn er wel veranderingen. We lichten ze hieronder toe.

Regionale concentratie

Zorgverzekeraar VGZ wil in 2020 in alle GHOR’s (=Geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio) één aanbieder van eerstelijnsdiagnostiek en trombosezorg voor haar verzekerden. VGZ verwacht dat regionale concentratie bijdraagt aan betere, integrale diagnostiek en lagere kosten voor de patiënt.

Eerstelijnsdiagnostiek: dienstverlening blijft gelijk

Zoals vermeld verandert er voor professionele aanvragers en patiënten die gebruik maken van de diagnostische diensten van Saltro en/of het Diakonessenhuis en St. Antonius Ziekenhuis niets. Voor aanvragers en patiënten in de regio (Gelderse Vallei, Neder-Veluwe en Ede zijn goede werkafspraken gemaakt met de betrokken ziekenhuizen (Meander Medisch Centrum, Rijnstate ziekenhuis en Tergooi), zodat zij bij de vertrouwde partij terecht (blijven) kunnen.

Veranderingen trombosezorg

Saltro is ook regievoerder voor de trombosezorg in de GHOR Utrecht. In de trombosezorg verandert wel het een en ander. We hebben de veranderingen voor u op een rij gezet.

Bestaande trombosepatiënten Trombosedienst Saltro
Voor bestaande TD-patiënten van Saltro verandert er niets, ongeacht waar zij wonen, binnen de GHOR Utrecht of erbuiten.
Bestaande trombosepatiënten Stichting Zeister Trombosedienst
Voor de bestaande TD-patiënten van de ZTD verandert er niets.
Trombosepatiënten van Groene Hart Diagnostisch Centrum (GHDC) (zij worden nu geprikt door St. Antonius en gedoseerd door Groene Hart Ziekenhuis)
Voor TD patiënten van het GHDC loopt de zorg door. St. Antonius Ziekenhuis blijft prikken en Saltro neem de dosering over. De dossiers worden in de komende periode overgedragen door het Groene Hart Diagnostisch Centrum.
Trombosepatiënten van Gelderse Vallei/Neder-Veluwe
Voor TD patiënten loopt de zorg door. U ontvangt nader bericht van Saltro of uw huidige trombosedienst.
Trombosepatiënten van Ede, Nationale Trombosedienst en Tergooi
Voor TD patiënten loopt de zorg door. Patiënten kunnen zich bij Saltro inschrijven.
Trombosepatiënten van Meander Medisch Centrum
Voor TD patiënten loopt de zorg door.

Vragen?

Mocht u vragen hebben over de nieuwe situatie. Neem gerust contact op met ons zorginformatiecentrum. Wij beantwoorden uw vragen graag.