Datum
26 oktober 2018

Professionaliseren van eerstelijns ICT is noodzakelijk

InEen, LHV en NHG presenteren hun “Visie digitaliseren huisartsenzorg 2019-2022".Een uitstekend signaal dat aangeeft dat de brancheorganisaties bewust zijn van de urgentie en bereid zijn tot actie. De noodzakelijke ontwikkeling van de ICT in de eerste lijn blijft achter bij wat nodig is voor de zorg van de toekomst, terwijl er “buiten” ontzettend veel gebeurt.

Essentiële informatie kan niet worden gedeeld

Bestaande Huisarts Informatie Systemen (HIS) zijn niet in staat de huidige zorgprocessen volledig en adequaat te ondersteunen. Het uitwisselen van lab-data met huisartsen kan anno 2018 alleen via platte tekst. Duiding bij uitslagen kan niet worden getoond in het bestaande HIS, laat staan dat afbeeldingen gedeeld kunnen worden via dit informatie en communicatie-platform.

Essentiële informatie over diagnostiek moet met veel creativiteit via verschillende kanalen aangeboden worden en dat is zonde van energie en geld. Als alle HIS’sen zodanig ingericht worden dat informatie professioneel volgens de eisen van deze tijd gedeeld en ingezien kan worden, levert dat taakverlichting op voor de huisarts en niet te vergeten betere zorg.

Samenwerken in de zorg

Gezien de werkdruk en de krapte op de arbeidsmarkt hebben alle zorgprofessionals het razend druk. Om de goede kwaliteit van onze zorg te borgen en de kosten in de hand te houden zullen we de zorg anders in moeten gaan richten. De denkbeeldige schotten moeten we afbreken zodat dokters gemakkelijk samen kunnen werken. Alleen zo zijn we in staat de juiste zorg op de juiste plaats te bieden. Echter zijn de HIS’sen en de ZIS’sen (Ziekenhuis Informatie Systemen) niet of nauwelijks in staat met elkaar te communiceren. Daarvoor is tevens nodig dat een goed doktersnetwerk ondersteund wordt door een uitstekend e-netwerk.

Persoonsgerichte zorg, dichtbij de patiënt

Met de ambitie om bestaande zorgprocessen opnieuw in te richten is in Utrecht GezondheidsLab ontwikkeld: één locatie in de wijk waar patiënten terecht kunnen voor vrijwel alle vormen van medisch onderzoek. De resultaten worden direct gedeeld met de specialist in het ziekenhuis die meekijkt en advies aan de huisarts geeft over doortesten en/of behandeling. Wanneer vervolgonderzoek nodig is, kan dit nog tijdens hetzelfde bezoek plaatsvinden. De patiënt hoeft dus niet langer voor bijvoorbeeld een röntgenfoto naar het ziekenhuis én hoeft niet meerdere keren langs te komen.

Om effectieve samenwerking mogelijk te maken is het noodzakelijk dat het HIS van de huisarts, het lab-systeem en het ZIS in het ziekenhuis optimaal met elkaar in verbinding staan. Het is een enorme uitdaging gebleken om alle systemen op elkaar aan te sluiten. Zeker gezien het feit dat partijen verschillende systemen gebruiken van verschillende aanbieders. Per partij moeten daarom aparte koppelingen worden ontwikkeld.

Toekomstbestendige zorg

Er komt een generatie zorgvragers cq patiënten aan die zelf veel meer regie eist over gezondheid, ziekte en zorg. Veel patiënten, waaronder trombosedienst-cliënten, maken al intensief gebruik van zelf-tests, zelf-monitoring en zelf-doseren en worden hierbij op afstand begeleidt. Patiënten verwachten dat zij plaats- en tijdonafhankelijk toegang hebben tot zorg en dat al zijn behandelaars op de hoogte zijn van zijn persoonlijke situatie.

De zorg van morgen is persoonsgerichte zorg. Bij het vormgeven van toekomstbestendige zorg staat de patiënt dan ook centraal. We moeten rekening houden met individuele omstandigheden, wensen en behoeften en hoe wij hier als branche optimaal op in kunnen inspelen. Dit heeft impact op alle technologische oplossingen die we vandaag bedenken, deze moeten immers meebewegen met de ontwikkelingen van morgen. Onze oproep is: ontwikkel de ICT van de toekomst vanuit het perspectief van de patiënt! Overheid en brancheverenigingen moeten hierin regie nemen. De gepresenteerde visie op digitalisering huisartsenzorg 2019-2022 vormt hiervoor een uitstekend uitgangspunt.