Datum
5 juli 2018

Arts en Zorg en diagnostisch centrum Saltro zetten hun samenwerking voort.

Gezamenlijk geven zij invulling aan hun ambitieuze doelstellingen waarbij de patiënt samen met de huisarts de regie voert over het diagnostische proces. De afgelopen vier jaar werkten partijen al intensief samen waarbij Saltro de eerstelijns diagnostiek uitvoerde voor de 20 gezondheidscentra van Arts en Zorg. Deze samenwerking wordt per 5 december gecontinueerd.

Patiënt centraal

Partijen zetten zich bij deze samenwerking in om diagnostiek en zorg te optimaliseren. Hierbij staat de patiënt steeds centraal. “Wij bieden diagnostiek dichtbij de patiënt: in het eigen gezondheidscentrum door de eigen doktersassistente. Saltro haalt het materiaal op en zorgt voor een snelle terugkoppeling”, aldus Harmen Sietsma, medisch directeur bij Arts en Zorg. Het doel is om de patiënt volledige geïntegreerde zorg te bieden waarbij ingezet wordt op zinnige en zuinige zorg.

Innovatie in de zorg

De komende jaren worden diverse pilots uitgerold met onder andere point of care testing waarmee in de praktijk al de eerste diagnose gesteld wordt. “Wij gaan ons gezamenlijk inzetten om de patiënt optimaal te bedienen. Dit doen we bijvoorbeeld door hem beter te informeren zodat hij zelf de regie krijgt over ziekte, gezondheid en zorg”, zegt Esther Talboom-Kamp, voorzitter raad van bestuur bij Saltro. Een concreet voorbeeld hiervan is de implementatie van het Uitslagenportaal, een website waar patiënten hun onderzoeksuitslagen in kunnen zien. Daarnaast zetten partijen zich gezamenlijk in voor de continue ontwikkeling van medewerkers van Arts en Zorg.