Datum
28 maart 2019

Saltro Valley bijeenkomst weer vol nieuwe innovaties

Innovatie is een belangrijke kernwaarde van Saltro. We geloven dat het goed is om zorgvragers, zorgverleners, zorgvernieuwers en medewerkers van Saltro al vroeg te betrekken bij nieuwe ideeën. Daarom organiseren we Saltro Valley bijeenkomsten, waarin we gezamenlijk beslissen welk idee het meest potentie heeft voor Saltro en haar klanten. Dinsdag 19 maart was een bijeenkomst vol nieuwe innovatieve ideeën .

''Ik vond het een zeer interessante bijeenkomst en bijzonder om er als 'Kom Verder' ambassadeur bij te mogen zijn en onze mening te mogen geven.''

Wat is Saltro Valley?

Wat is Saltro Valley? Bekijk het filmpje of ga voor meer informatie op de webpagina van Saltro Valley

Bijeenkomst dinsdag 19 maart

Tijdens deze bijeenkomst zijn drie mogelijk kansrijke innovaties gepitcht aan relaties en collega’s. Na de pitches was er tijd om vragen te stellen, waarna de deelnemers gevraagd is elke innovatie te voorzien van een score. Het idee dat het beste scoorde, heeft een begeleider uit het Innovatie-team gekregen om samen het idee verder uit te werken.

Pitch 1: Digitale stethoscoop

Met een digitale stethoscoop kun je geluid dat je hoort opnemen, afspelen en versturen.

 Voordelen voor patiënten:
 • Meeluisteren door arts op afstand, bijvoorbeeld op reis of in weekend.
 • Door zelf mee te luisteren, leer je zelf ook beter wat dingen betekenen, zelfdiagnose/zelfregie.

Voordelen voor zorgverleners:
 • Ondersteuning van specialist, meeluisteren
 • Digitaal opslaan van bevindingen
 • Past beter in de dokterstas
 • Onderwijs
 • Dove arts
 • Door opnames kun je deze ook vergelijken met elkaar
 • Mogelijkheid tot het toepassen van AI

Het is een kans voor Saltro om de digitale stethoscoop aan te bieden aan patiënten en zorgverleners. Net zoals we dat met
POCT apparaten ook doen.

Pitch 2: Prikplaats.nl

Prikplaats.nl is een concept als die je tegenwoordig veel ziet: uber, airbenb, werkspot. Voor Saltrodirectlab.nl willen we bloedafname dienst door het hele land aanbieden, het kan nu nog alleen in onze regio. Het proces zou er in stappen zo uitzien:

Aanvragen voor bloedafname komen op prikplaats.nl te staan
 • Mensen die gelegitimeerd bloed kunnen afnemen kunnen op deze aanvraag reageren. Dit zijn bijvoorbeeld studenten, medewerkers van een bloedbank, verpleegkundigen.
 • De opdracht wordt aangenomen door één van hen.
 • De opdrachtnemer neemt bloed af en verzendt het bloed naar Saltro lab.

Voor Saltro betekent dit dat we door het hele land mensen kunnen prikken.

Pitch 3: Microbioom

Steeds vaker wordt er over het microbioom gesproken. Alle micro-organismen die bij jou horen vormen samen jouw microbioom of darmflora. Als je niet zo gezond leeft en je hebt niet zoveel soorten micro- organismen in je microbioom, dan raakt het snel uit balans. Dan krijgen de slechte micro-organismen de overhand en raak je vatbaarder voor ziektes en kwalen. De wetenschap ontdekt steeds meer relaties tussen het microbioom en ziektes als allergieën, darmklachten, huidproblemen en luchtwegaandoeningen.

We kunnen steeds meer onderzoek doen naar je microbioom. Op individueel niveau kun je mensen adviseren in voedingspatroon en of probiotica waardoor zij zich beter en fitter gaan voelen. Dit onderzoek zou een kans kunnen zijn voor Saltro, door dit aan te bieden als nieuwe vorm van diagnostiek in Saltro Directlab.

En de winnende pitch is...

De deelnemers (zorgvragers, zorgverleners, zorgvernieuwers en medewerkers van Saltro) kozen via een vragensysteem Microbioom als winnaar. De komende weken gaan we met een versnellingsteam het idee verder uitwerken. Dat zal resulteren in een advies aan de medische staf en het management team van Saltro over welke rol Saltro kan spelen bij de diagnostiek rondom het microbioom en hoe we onze klanten hierbij kunnen helpen.

Wil je meer weten over deze pitches?
Je kunt alle voortgang volgen op de Saltro Valley webpagina. Door over de rode bolletjes te scrollen, zie je het onderwerp. Door erop op te klikken wordt er meer informatie over getoond. Naast voortgang van de ideeën kun je ook zelf een goed idee indienen. Als je zelf een keer mee wilt beslissen, kun je dit op de webpagina aangeven en nemen we contact met je op.