Datum
7 februari 2023

Update monkeypox (Apenpokkenvirus)

Recentelijk zijn in Nederland enkele gevallen van Monkeypox (apenpokken) vastgesteld. Nog veel is onbekend met betrekking tot ziektelast, overdracht en risicogroepen van Monkeypox zoals deze nu gezien wordt in verschillende niet-endemische landen. Voor de meest actuele casusdefinitie en meer informatie verwijzen wij u graag naar de richtlijn pokken van de LCI:
https://lci.rivm.nl/richtlijnen/pokken

Diagnostiek
Monkeypox is een meldingsplichtige ziekte groep A. Bij verdenking op Monkeypox conform de casusdefinitie van de LCI, gaarne contact opnemen met de GGD afdeling Infectieziektenbestrijding voor het maken van afspraken over afname materialen en diagnostiek. Indien aanvullende diagnostiek naar andere verwekkers gewenst is, het vriendelijke doch dringende verzoek hiermee te wachten totdat Monkeypox is uitgesloten. Indien dit niet mogelijk is en aanvullende diagnostiek direct gewenst is, neem dan contact op met de dienstdoende arts-microbioloog van Saltro voor overleg. Mocht besloten worden om direct aanvullende diagnostiek te verrichten, dan graag aandacht voor de volgende zaken:
-Afnamebuizen dienen na afname aan de buitenzijde gedesinfecteerd te worden met 70% ethanol
-Graag met stift duidelijk op de buitenkant van de safety bag vermelden dat er sprake is van een verdenking Monkeypox.
-Daarnaast ook op het aanvraagformulier duidelijk vermelden dat er een verdenking is voor Monkeypox.