Datum
21 juni 2021

Unieke samenwerking tussen UMC Utrecht en bedrijfsleven

Unilabs en UMC Utrecht gaan samenwerken op gebied van voorspellende diagnostiek

Diagnostisch centrum Unilabs Nederland en het UMC Utrecht gaan de komende vier jaar samenwerken op het gebied van predictive diagnostics. De samenwerking heeft tot doel om kennis en data te delen om zo de zorg voor de patiënt verder te personaliseren. Deze maand start het eerste onderzoeksprogramma voor de ontwikkeling van ‘machine learning algorithms’. Deze algoritmes worden ingezet voor het voorspellen van ziektes
op persoonlijk niveau. De onderzoekers hopen op die manier dat specifieke patiënten die risico lopen op het ontwikkelen van een chronische ziekte, vroegtijdig geïdentificeerd kunnen worden en mogelijk kan de ziekte zo worden uitgesteld of voorkomen. Prof. dr. Wouter van Solinge is hoogleraar laboratoriumgeneeskunde en hoofd van de afdeling Centraal Diagnostisch Laboratorium van het UMC Utrecht: “Deze samenwerking is een krachtig
voorbeeld van partnerschap tussen bedrijfsleven en ziekenhuis die de diagnostiek van ziekten baanbrekend kan veranderen. Het is een belangrijke stap in de zorg van morgen.” Dr.ir. Maarten Kok, co-promotor namens Unilabs Nederland,: “Als we ziekte of ernstige complicaties kunnen voorspellen, dan is het wellicht ook mogelijk om deze te voorkomen. Het zou fantastisch zijn als we op deze manier de kwaliteit van leven van patiënten met een
chronische aandoening kunnen verbeteren.”

Delen van data
Bij de ontwikkeling van de algoritmes wordt onder andere gebruik gemaakt van gecodeerde data zoals leeftijd, geslacht en laboratoriumuitslagen. Er zal onder meer worden onderzocht of binnen een groep patiënten met dezelfde chronische ziekte kan worden voorspeld welke patiënten bijvoorbeeld het grootste risico lopen op andere ernstige aandoeningen (comorbiditeit) als gevolg van deze chronische ziekte. Het onderzoek kan veel betekenen voor patiënten met algemeen voorkomende chronische ziektes als diabetes en hart- en vaatziekten. Naast het delen van data hebben het UMC Utrecht en Unilabs voor het onderzoeksprogramma gezamenlijk een promovendus-data-scientist aangesteld. De wens is om ook andere ziekenhuizen en zorgaanbieders in de regio aan te laten sluiten bij het onderzoek.

Noot voor de redactie
Wim Knol, corporate communicatieadviseur Unilabs Nederland
M 06 151 79 28 of wknol@saltro.nl

Nienke Kooistra, woordvoerder UMC Utrecht
088 - 75 55 000 of press@umcutrecht.nl