Datum
21 april 2020

Uitslagenportaal Saltro versterkt zelfredzaamheid patiënt

Het online communiceren van laboratoriumtestresultaten met patiënten zorgt voor beter inzicht bij de patiënt en versterking van zijn zelfredzaamheid, waardoor hij een actievere rol kan spelen bij het regisseren van zijn gezondheid en, zo nodig, het regelen van zorg. Dat blijkt uit onderzoek dat Saltro samen met Nell (Nationaal eHealth Living Lab) heeft gedaan. Per dag bekijken al 250 patiënten hun uitslag op het Uitslagenportaal van Saltro.

Hulpmiddel bij het bewaken en bevorderen van de gezondheid

Patiënten die hun uitslag opzochten in het uitslagenportaal van Saltro is door middel van een vragenlijst gevraagd naar hun ervaringen. In deze vragenlijst worden het ‘gebruikersgemak en de betrouwbaarheid’ gemeten en ‘motivatie en vertrouwen tot handelen’ en de onderlinge relatie. Het onderzoek leverde een aantal belangrijke conclusies op. Zo blijkt uit de studie dat patiënten het uitslagenportaal positief beoordelen. De participanten vinden het portaal gemakkelijk in gebruik, betrouwbaar en het geeft hen duidelijke informatie. Tevens blijkt dat het zien van hun uitslagen, de participanten tot motivatie aanzet en hen vertrouwen geeft om meer regie te nemen over hun eigen zorgproces. Al met al blijkt het uitslagenportaal van Saltro een bruikbaar hulpmiddel voor patiënten om een actievere rol te spelen bij het bewaken en bevorderen van hun eigen gezondheid. Toekomstig onderzoek moet duidelijk maken hoe de patiënten hun zelfredzaamheid verder kunnen vergroten en hoe dit naar subgroepen verschilt.

eHIQ

De eHIQ (eHealth Impact Questionnaire) is een gevalideerde vragenlijst die zich richt op de houding van patiënten die gebruik maken van websites met gezondheidsinformatie. Saltro is de eerste organisatie die deze vragenlijst voor het uitslagenportaal heeft ingezet. Dat maakt de resultaten lastig te vergelijken met die van andere portalen. Daar staat tegenover dat andere portalen vanaf nu wel met het uitslagenportaal van Saltro kunnen worden vergeleken. Op die manier groeit de kennis over wat wel en wat niet werkt, zodat dezeinformatie bij bestaande en nieuwe eHealth-portalen kan worden toegepast.