Datum
22 augustus 2018

Saltro Uitslagenportaal

Saltro streeft ernaar zo goed mogelijk te voorzien in de behoefte en wensen van de patiënt van nu. Samen met huisartsen heeft Saltro in 2016 het Uitslagenportaal ontwikkeld waar cliënten zelf de uitslag van hun bloedonderzoek kunnen inzien. De patiënt krijgt in deze digitale omgeving in begrijpelijke taal informatie over en meer inzicht in zijn gezondheid en wordt zo in staat gesteld zelf regie te hebben. Met het Uitslagenportaal wil Saltro de cliënt helpen samen met zijn behandelaar betere, weloverwogen beslissingen te nemen ten aanzien van zijn ziekte en gezondheid. Bovendien kan hij zich beter voorbereiden op het volgende gesprek met zijn huisarts.

Inmiddels bieden 310 huisartsen het Uitslagenportaal aan en maken meer dan 20.000 patiënten hier actief gebruik van.

Het uitslagenportaal vind u rechtsbovenin.
Het uitslagenportaal van Saltro ondersteunt u in uw dagelijkse praktijk. In begrijpelijke taal krijgt de patiënt informatie over de uitslag daarmee kan hij zich beter voorbereiden op het gesprek met u, zijn huisarts. Gebruikers van het portaal geven aan dat het vooral een geruststellende werking heeft. Daarnaast hoeft uw patiënt niet te wachten tot u belt en het scheelt u tijd in het plegen van de telefoontjes. Als huisarts blijft u via de gebruikelijk weg alle uitslagen ontvangen. In urgente situaties belt Saltro de uitslag aan u door op de manier zoals u van ons gewend bent.
Patiënten loggen in met hun DigiD via de website van de huisarts. Goed beveiligd dus. In begrijpelijke taal krijgt de patiënt informatie over de uitslag. daarmee kan hij zich beter voorbereiden op het gesprek met de huisarts. Daarnaast hoeft de patiënt niet op de uitslag te wachten totdat de huisarts belt, maar bepaalt hij zelf wanneer hij de uitslag leest.
Via de website van de huisarts logt de patiënt in met zijn DigiD. Goed beveiligd dus. De uitslagen zijn doorgaans na 18.00 uur 's avonds dezelfde dag beschikbaar, zowel voor de patiënt als voor de huisarts.

Meer informatie over het Uitslagenportaal van Saltro? Klik dan hier of neem contact op met Service en Support van Saltro via 030 236 11 22 of via serviceensupport@saltro.nl.