Datum
13 juni 2019

95 procent routinematige testuitslagen dezelfde dag bij huisarts

Diagnostisch Centrum Saltro heeft onlangs een volautomatisch laboratoriumstraat neergezet – of eigenlijk twee, want alle apparatuur is dubbel uitgevoerd. Dankzij de investering hebben aanvragers, voornamelijk huisartsen, maar ook zorgorganisaties en instellingen, het overgrote deel van de testuitslagen nog dezelfde dag binnen, vóór vijven. Dat zorgt voor betere zorg aan de patiënt en ontzorgt de zorgprofessionals die, zo nodig, meteen actie kunnen ondernemen.

Maarten Kok, Klinisch chemicus, is als manager van het laboratorium van Saltro nauw betrokken geweest bij de marktverkenning en de implementatie van de volautomatische laboratoriumstraat (zie ook kader). Hij is enthousiast over de prestaties van het nieuwe paradepaardje van Saltro.

“Door de komst van de nieuwe laboratoriumstraten is de doorlooptijd van de routine/cito testen verkort met een half uur tot drie kwartier naar minder dan een uur. Sinds de inbedrijfstelling wordt al meer dan 90 procent van de chemiebepalingen voor 17.00 uur gerapporteerd. Aan het eind van dit jaar zal dat naar verwachting oplopen tot 95 procent.” De hermatologische bepalingen zullen volgens Kok in 2020 aan de beurt zijn. Als in de nabije toekomst de ordering gedigitaliseerd zal zijn, zal de responstijd verder worden bekort. “Op dit moment worden de meeste aanvragen nog gedaan met papieren labformulieren. Daarnaast zal worden ingezet op het reduceren van het aantal buizen dat wordt afgenomen van de patiënt. De labstraat draagt dus ook bij aan de duurzaamheid.”

Momenteel wordt gewerkt aan het optimaliseren van het proces en de bijscholing van de laboranten, aldus Kok. “Van hen vraagt de komst van de volautomatische laboratoriumstraten een andere manier van werken. De logistiek van het lab is compleet veranderd. Dat is uiteraard wennen, maar de meesten vinden het ontzettend gaaf.”

Zo nodig meteen beleid en actie

Stephanie Wouthuis is als huisarts werkzaam bij twee huisartsenpraktijken in Utrecht en als vakspecialist verbonden aan Saltro. Zij weet uit ervaring hoe belangrijk het is, dat labuitslagen zo snel mogelijk bekend zijn bij de huisarts die het onderzoek aangevraagd heeft. 17.00 uur is daarbij een belangrijke deadline. Stephanie: “Tot dat tijdstip zijn huisartsen nog goed bereikbaar om een afwijkende uitslag doorgebeld te krijgen en kunnen zij bij een afwijkende uitslag meteen beleid maken en actie ondernemen in overleg met de patiënt.”

Het mes snijdt volgens Stephanie aan twee kanten. Enerzijds draagt het bij aan betere en patiëntvriendelijker zorg, doordat patiënten sneller zekerheid hebben. Anderzijds ontlast het de huisarts, zowel de eigen huisarts van de patiënt, als de collega’s van de HAP.

Investering past in strategie ‘meer regie’

De forse investering in de state of the art laboratoriumstraat past in de strategie om de patiënt meer regie te geven over zijn zorg en gezondheid, vertelt Jurgen Woerdman, lid van de raad van bestuur van Saltro. “De patiënt staat centraal in alles wat wij doen. Dat uitgangspunt is ook leidend bij de procesvernieuwing van onze back office. De nieuwe laboratoriumstraat is betrouwbaarder, sneller en veiliger en heeft een grotere capaciteit. Daarmee draagt de track bij aan een betere afstemming tussen de voorkant en achterkant van onze integrale diagnostische dienstverlening. “ De komst van de twee nieuwe laboratoriumstraten vermindert ook de kwetsbaarheid van Saltro. Woerdman: “De dubbele uitvoering van de apparatuur zorgt ervoor, dat we onder vrijwel alle omstandigheden, ook bij pieken in het aanbod of technische storingen, onze hoge standaarden voor betrouwbaarheid en snelheid kunnen garanderen. Met de procesvernieuwing zijn we tevens voorbereid op mogelijke schaalvergroting, zoals die ook in de laboratoriumwereld aan de orde zijn.”

Bekijk de opbouw van de labstraat in 1 minuut