Datum
17 juni 2019

SensUs

Stappen, hartslag, bloeddruk, enz. We kunnen tegenwoordig van alles over onszelf meten. Maar daarmee weten we slechts een fractie van hoe het met ons gaat. Een druppel bloed bevat veel informatie over ons hele lichaam. Hoe handig zou het zijn, als we deze informatie met een klein, draagbaar apparaat kunnen uitlezen? We noemen het een biosensor.


Al een aantal maanden zijn teams vanuit universiteiten van over de hele wereld druk bezig met het ontwikkelen van een biosensor, die ingezet kan worden bij de behandeling van reumatoïde artritis. Op vrijdag 30 augustus komen 14 teams naar de TU Eindhoven, om hun prototype te presenteren aan patiënten, medisch specialisten en de industrie. De bijeenkomst is georganiseerd door SensUs,een jaarlijkse internationale studentencompetitie op het gebied van biosensoren.

Dit jaar staat SensUs in het teken van reumatoïde artritis en het meten van adalimumab. Adalimumab verlicht de klachten van reumatoïde artritis, maar patiënten reageren verschillend op het medicijn en de werking kan met de tijd afnemen. Een ander probleem is dat adalimumab erg duur is. Nieuwe innovatieve technologieën zoals biosensoren kunnen daarom van grote waarde zijn. Een biosensor kan snel en nauwkeurig de adalimumab concentratie in het bloed meten en hiermee kan de behandeling worden geoptimaliseerd. Patiënten en artsen kunnen zo meer controle op de behandeling krijgen.

Saltro is iedere dag bezig met de zorg van morgen en, zo mogelijk, overmorgen. Op verschillende manieren. Door te investeren in innovatie, kennis te delen, te inspireren, partijen te verbinden en samen te werken.

Geïnteresseerden zijn van harte welkom in Eindhoven. Registratie en meer informatie, zie www.sensus.org.