Datum
6 mei 2019

Samenwerking Saltro en SNPG

Saltro heeft een nieuwe samenwerkingspartner én huisgenoot: Stichting Nationaal Programma Grieppreventie, kortweg SNPG. De bestuurders ondertekenden op dinsdag 30 april de officiële samenwerkingsovereenkomst. SNPG verhuist in september naar het hoofdkantoor van Saltro aan de Mississippidreef in Utrecht.

SNPG, belast met de ondersteuning van de uitvoering van de jaarlijkse griepvaccinatiecampagne, was op zoek naar een geschikte partij, om de kwetsbaarheid van de organisatie te verminderen en door samenwerking met een grotere organisatie te zorgen voor continuïteit van diensten. Voorzitter Bas Rikken van SNPG licht toe: “Onze werkorganisatie telt slechts vier medewerkers. Dat kan leiden tot behoefte aan extra inzet bij piekdrukte, in geval van een pandemie of, bijvoorbeeld, bij tijdelijke uitval van een medewerker. Daarom willen we ons graag aansluiten bij een grotere organisatie met, net als SNPG, een uitvoeringsfunctie in de eerste lijn. De onafhankelijke positie van SNPG is en blijft gewaarborgd.”

Saltro heeft de personele capaciteit en de kennis en kunde in huis, om in voorkomende gevallen taken van SNPG te ondersteunen en mee te denken over het verbeteren van de dienstverlening. Esther Talboom-Kamp, bestuursvoorzitter van Saltro: “De strategische samenwerking past in onze missie om huisartsen optimaal te ondersteunen en hun werk te vergemakkelijken. Dat doen we sinds jaar en dag met diagnostiek. We voegen er graag vernieuwende diensten aan toe, die onder andere door samenwerking met SNPG vorm kunnen krijgen.”