Datum
10 juli 2019

Saltro TEST Valley bijeenkomst- proberen, voelen, ervaren

Tijdens Saltro Valley bijeenkomsten mag iedereen meebeslissen aan welke innovaties wij werken. Dinsdag 9 juli hielden we voor het eerst een Saltro TEST Valley. We hebben drie innovaties in de diagnostiek getest. Samen met patiënten, huisartsen en medewerkers hebben we drie producten geprobeerd, aangeraakt en gedragen. Tegelijkertijd hebben wij de deelnemers uitgevraagd wat zij van deze innovaties vinden.

Door innovaties samen te testen weten we waar mensen blij of minder blij van worden. Wíj kunnen het wel een mooie innovatie vinden maar we weten uiteindelijk niet precies hoe een patiënt, zorgverlener of medewerker zich erbij voelt. Door samen te ontdekken, liggen er vaak meer kansen dan je denkt of juist risico’s waar je nog niet aan gedacht hebt. Ook nu hebben we weer veel geleerd!

Bekijk de drie geteste innovatieve oplossingen:

TEST 1: Zelfafname van bloed

We hebben een prototype getest waarmee je zelf bloed kunt afnemen op een pijnloze manier. Door zelf bloed af te nemen, zijn mensen niet meer afhankelijk van onze openingstijden en kunnen wij het bloed van meer mensen in Nederland analyseren. 

Onze testers voelden inderdaad geen pijn bij de afname. Daar kunnen we verschillende doelgroepen mee helpen zoals kinderen, mensen met prikangst en mensen waar bloedafname moeizaam gaat. Maar ook mensen die pijnprikkels niet goed kunnen verwerken zoals mensen met een verstandelijke beperking of psychiatrische stoornis, kunnen we op deze manier helpen. 

Door er verder met elkaar over te praten ontdekten we ook doelgroepen zoals mensen met rheuma. Dit omdat het soms lastig voor mensen met rheuma is om de arm te strekken en blauwe plekken vaak heel vervelend is omdat ze al last hebben van hun gewrichten. Of baby’s waarbij bloedprikken nog wel eens lastig kan zijn en laat staan voor nieuwbakken ouders.

Er zijn nog wel een aantal punten die we moeten oplossen of uitzoeken:

  • Met de hoeveelheid bloed dat hetprototype verzameld kunnen we maar een paar bepalingen doen. We verwachten dat de apparaatjes steeds meer bloed kunnen opvangen.
  • Het is goed om te onderzoeken welke patiëntgroepen we precies kunnen helpen met deze manier van bloedafname.
  • Een analyse is nodig om te bepalen welke bloedonderzoeken in welke combinaties we kunnen uitvoeren met afname hoeveelheid van dit apparaatje.
  • We weten nog niet of de kwaliteit van het bloed goed genoeg blijft zodat het bloed bijvoorbeeld per post verstuurd kan worden.
  • Nu kun je het apparaatje heropenen nadat je het dicht hebt gedaan. Het is voor de kwaliteit van diagnostiek van belang als dit niet mogelijk is.

Conclusie
Onze test patiënten, zorgverleners en medewerkers vinden dat het apparaatje voldoende potentie heeft om er verder in te investeren. Met deze feedback kunnen we zeker verder! We helpen de leverancier met de ontwikkeling van het apparaatje en hopen hem snel in te zetten als het voldoet aan onze eisen.

TEST 2: POCT volledig bloedbeeld

Hier ging het om een mobiele analyser die een volledig bloedbeeld kan bepalen. Onze klinisch chemicus Tjin Njo en onderzoeker Yasamin Mohammadi hebben onderzoek gedaan welk apparaat hier het beste voor is. Samen hebben we er een klein beetje bloed in gedaan waarna er een bonnetje uitkwam rollen met de uitslag. Iedereen dacht mee in de toepassing. De analyser kan wel in een auto maar is toch wel vrij groot. Hij zou ook op zijn plek zijn in een gezondheidscentrum vonden de deelnemers. Of ingezet kunnen worden voor een heel specifieke doelgroep zoals bij mensen met kanker waarbij je wilt weten of chemotherapie gestart kan worden of nog niet.  

Conclusie
Tjin en Yasamin gaan verder met alle tips en onderzoeken waar dit POCT apparaat het best tot zijn recht komt.

TEST 3: Mobiele ECG

Tegenwoordig zie je steeds meer mogelijkheden om zelf een ECG uit te voeren waarmee atrium fibrilleren kan worden uitgesloten. Rosian Toissant, innovatie adviseur liet een driepunts ECG zien met een app op de telefoon waarmee dit kan. Een deelnemer heeft tijdens de bijeenkomst de driepunts ECG gedragen, op het grote scherm konden wij mee kijken. Deelnemers zagen kansen maar ook risico’s, want het moet wel iets opleveren. En wat als er iets niet goed is, wordt er dan wel op de juiste manier alarm geslagen? De deelnemer vond de mobiele ECG wel prettig zitten en een stuk prettiger dan het meeslepen van een kastje. Dus juist ook voor kinderen interessant.Conclusie
Het dragen van een mobiele ECG moet van meerwaarde zijn, dat zou kunnen bij het uitsluiten van atrium fibrilleren. Het dragen ervan is prettig. Bij specifieke doelgroepen zou je het in kunnen zetten.

Wil jij nou ook een keer innovaties testen of mee beslissen, geef je dan op voor de komende Saltro Valley bijeenkomst via de Saltro Valley webpagina