Datum
30 oktober 2020

Saltro neemt deel aan PROVES MedMij programma

Saltro neemt deel aan het PROVES-MedMij programma. Vanuit dit programma worden Saltro, deelnemende patiënten en zorgverleners intensief begeleid bij het op gecontroleerde en veilige wijze inzien van labuitslagen van de klinische chemie. De labuitslagen zijn voorzien van duiding voor patiënten en worden beschikbaar gesteld in een eigen persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Doel van het programma is de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Op deze manier kan er sneller en effectiever zorg worden verleend. Saltro heeft al het Uitslagenportaal. Dit project is een vervolgstap naar een digitale omgeving voor patiënten waar in de toekomst ook andere relevante medische gegevens toegevoegd kunnen worden over behandelingen, medicatie of inentingen.

Deelname aan de pilot

Saltro is op zoek naar huisartsen en/of POH’s die ons in contact willen brengen met patiënten voor wie deelname interessant kan zijn. Denk daarbij aan patiënten die vanuit natuurlijke interesse of vanwege een chronische en/of complexe ziekte de eigen gezondheid graag nauwgezet volgen en/of willen delen met andere zorgverleners of familieleden. Een voorwaarde is dat de patiënt toegang heeft tot internet en een DigiD heeft. De verwachting is eind van 2020 jaar live te gaan.

Eerder deelnemende huisartsen hebben aangegeven, dat gebruik van het PGO leidt tot verbetering van de kwaliteit van zorg. Het zorgt ervoor dat patiënten meer betrokken raken bij hun eigen gezondheid, beter geïnformeerd en betrokken zijn en meebeslissen.

Bent u huisarts en heeft u interesse om aan deze pilot deel te nemen? Meldt u zich dan aan bij de projectleider jdijkstra@saltro.nl