Datum
30 oktober 2020

Nieuw probleem georienteerd aanvraagformulier (papier en zorgdomein)

Saltro verbetert regelmatig haar processen voor zowel de zorgverlener als de patiënt. Kwaliteit en optimalisatie spelen hierbij een belangrijke rol. Graag informeren wij u over enkele belangrijke wijzigingen, die terugkomen op de nieuwe aanvraagformulieren. Het algemene aanvraagformulier is begin juli aangepast, en per 27 oktober 2020 is ook het probleem-georiënteerde formulier aangepast. Wanneer u nieuwe formulieren heeft besteld en ontvangen, moet u de oude weggooien. Dit voorkomt verwarring over de aanvraagpakketten en de buizen die geprikt moeten worden. Ook in Zorgdomein zijn op 27 oktober de probleem-georiënteerde aanvraagpakketten aangepast en in lijn met de algemene aanvragen qua buissoort.

Buizenreductie

Voor een groot aantal bepalingen zijn de afnamebuizen veranderd in juli 2020. Het grote voordeel hiervan is dat wij meer bepalingen uit één buis kunnen halen. Dat zorgt ervoor dat bij de meeste patiënten significant minder bloed wordt afgenomen. Het gaat dan om 1 tot 2 minder buizen bij de meeste patiënten en een ruime reductie op het totale aantal buizen bij alle afnames. Tevens kunnen we sneller een complete aanvraag rapporteren. Bijkomend voordeel is de duurzaamheidswinst door minder afvalproductie. Op het nieuwe probleem-georiënteerde aanvraagformulier zijn de juiste buizen aangegeven, zoals ze sinds juli 2020 worden afgenomen.

Inhoudelijke aanpassingen protocollen

De probleem-georiënteerde protocollen zijn geoptimaliseerd in overeenstemming met de nieuwste LESA richtlijnen. De belangrijkste wijzigingen zijn:

Lipiden/vetspectrum is gewijzigd in standaard een niet-nuchtere afname conform de CVRM richtlijn en praktische handleiding hierbij van de NHG. Referentiewaarden verschillen niet voor nuchter versus niet-nuchter. Mochten triglyceriden onverklaarbaar hoog zijn bij niet-nuchtere afname, is een nuchtere herhaalde afname geïndiceerd. Dit komt sporadisch voor. LDL wordt gerapporteerd tot een triglyceriden uitslag van 8.0 mmol/L.
Het pakket BHYP is gewijzigd in standaard een niet-nuchtere afname conform CVRM richtlijn NHG

Mocht een patiënt toch nuchter zijn bij afname, dan kunt u apart een nuchtere glucose aanvragen. Deze overruled de niet-nuchtere glucose in onze systemen.

Daarnaast vraagt onze afnamemedewerker of de patiënt recent gegeten en/of gedronken heeft. Indien de patiënt toch nuchter is, wordt er door de bloedafname medewerker een nuchtere glucose toegevoegd. U krijgt dan afkapgrenzen van een nuchtere glucose bij rapportage. 

Let op dat er ook een urine portie behoort bij het BHYP pakket en moet worden ingeleverd, anders wordt niet aan de pakketeis voldaan.
BSE is vervangen door CRP. Saltro adviseert in navolging van de LESA een CRP bepaling vanwege de betere bruikbaarheid als inflammatie/infectie parameter en de hogere specificiteit in vergelijking met BSE voor pathologie in het algemeen. Ook bij reumatische aandoeningen wordt de CRP steeds meer toegepast in plaats van de BSE.

Gelijktijdige analyse BSE en CRP levert in de overgrote meerderheid geen meerwaarde op. Bij het gebruik in algemeen onderzoek voor het onwaarschijnlijker maken van inflammatoire aandoeningen of maligniteiten, moet rekening gehouden worden met een toenemende kans op foutief positieve uitslagen bij het bepalen van meerdere parameters. 

Mocht er toch een BSE gewenst zijn, dan is het onderaan het formulier of als losse aanvraag in Zorgdomein altijd mogelijk apart een BSE aan te vragen bij de order.

Wanneer gaat de wijziging in?

Vanaf 27 oktober ontvangt u de nieuwe versie van het probleem-georiënteerde aanvraagformulier, wanneer u deze heeft besteld. In Zorgdomein worden wijzigingen ook per 27 oktober doorgevoerd. Het nieuwe formulier is herkenbaar aan het versienummer P202007 (rechtsonder op het formulier). Wij willen u vragen om uw oude formulieren te vernietigen, zodra u de nieuwe formulieren heeft ontvangen en alleen nog deze formulieren te gebruiken.

Waarom oude formulieren niet meer gebruiken en vernietigen

Wanneer u het oude aanvraagformulier gebruikt voor het aanvragen van diagnostiek, bestaat de kans dat de verkeerde buis wordt afgenomen bij de patiënt. Mogelijk moet de patiënt dan nogmaals worden geprikt, wat niet prettig is en vertraging in diagnostiek en behandeling kan opleveren. Daarnaast kunnen er fouten optreden bij de rapportage van glucosewaarden (nuchter versus niet nuchter), gezien het verschil in systematiek en de aanpassingen in aanvraagpakketten.

Ook is de logistiek in het laboratorium ingericht op het nieuwe materiaal, waardoor eventueel handmatig, met een verhoogde kans op fouten, monsters moeten worden teruggezocht bij gebruik van het oude formulier.

Meer informatie

Heeft u inhoudelijke vragen of wilt u meer achtergrondinformatie? Dan kunt u contact opnemen met de dienstdoende klinisch chemicus via 030 236 11 00 (optie 2).

Heeft u vragen over het bestellen van formulieren?

Klik dan hier