Datum
12 november 2018

Onderzoek naar bredere toepassing van point of care CRP testen

Het is op 12 november Wereld Longontstekingsdag. Acute hoest is één van de meest voorkomende oorzaken voor een bezoek aan de huisarts. Voor het onderscheiden van een longontsteking die baat heeft bij een antibiotische therapie, en een bronchitis die hier geen baat bij heeft, heeft de point of care CRP een belangrijke rol gekregen.
NHG-richtlijnen

Pilot CRP voor huisbezoeken

Op de HAP van Leidsche Rijn is deze point of care apparatuur enkele jaren geleden geïnstalleerd om ook buiten kantooruren in te kunnen zetten. Deze toepassing bevalt dusdanig goed dat de HAP Leidsche Rijn een verzoek bij Saltro heeft ingediend of het mogelijk is om deze point of care CRP test ook bij huisbezoeken te kunnen toepassen. Daarvoor zijn we een project gestart. Een belangrijk aspect is de technisch correcte werking van de apparatuur wanneer deze wordt rondgereden tijdens huisbezoeken.

Daarvoor loopt nu een betrouwbaarheidstest waarbij we de werking van de CRP POCT apparatuur testen als deze wordt rondgereden. Met een mogelijke verdere uitbreiding van het diagnostisch arsenaal buiten kantooruren, en mogelijk bij patiënten thuis, hopen we de zorgverlener en de kwetsbare patiënt verder te kunnen ondersteunen in het leveren van snelle en effectieve zorg.