Datum
8 februari 2021

Uitslagenportaal Saltro in PGO's

De patiënt staat altijd voorop bij Saltro. Alle diagnostieke diensten, producten en projecten hebben tot doel om de patiënt grip, regie zo men wil, te geven op zijn gezondheid en, zo nodig, zorg. Eén van de manieren om dit te doen, is door de patiënt inzicht te geven in zijn eigen gezondheid. Een mooi voorbeeld hiervan is de deelname van het uitslagenportaal van Saltro aan het PROVES-MedMij programma. Het programma begeleidt Saltro en de deelnemende patiënten en zorgverleners om op een gecontroleerde en veilige wijze de uitslagen van het uitslagenportaal aan patiënten beschikbaar te stellen in een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Saltro is het eerste diagnostisch laboratorium in Nederland dat conform het
MedMij afsprakenstelsel deze gegevens met zorgverleners en patiënten uitwisselen.Doel van het programma is de kwaliteit van zorg te verbeteren door de labuitslagen beter beschikbaar en herbruikbaar te maken. Dankzij de directe uitwisseling kan sneller en effectiever zorg worden verleend. Het Medmij afsprakenstelsel zorgt ervoor dat de uitslagen veilig worden ontsloten en uitgewisseld. Het is een mooie volgende stap in de ontwikkeling van het uitslagenportaal.De gegevens worden uit Labosys met hulp van leverancier Enovation via het myhealthConnect platform in de PGO’s van leveranciers Quli en Ivido weergegeven. We werken hierin samen met de huisartsenpraktijken van Mariahoek aan de Singel, Oog in Al en Nijdam. De deelname van patiënten start per 20 januari en het project loopt tot 20 april. De uitkomsten van dit project worden daarna geëvalueerd en gedeeld.