Datum
1 oktober 2018

Rapportage van PCR voor parasieten in feces aangepast

Vanaf 19 september jl. rapporteren wij standaard de resultaten van Giardia lamblia, Cryptosporidium en Entamoeba histolytica (darmparasieten).

De resultaten van Blastocystis hominis en Dientamoeba fragilis worden niet meer routinematig weergegeven. Dit besluit is ingegeven door de twijfelachtige pathogeniciteit en is in overeenstemming met de NHG richtlijn Acute Diarree.

Telefonisch, via 030-2361155, kunt u aangeven de resultaten van Blastocystis hominis en Dientamoeba fragilis alsnog te willen ontvangen. Hieraan zijn geen extra kosten verbonden. Voor vragen of opmerkingen over deze wijziging kunt u contact opnemen met de dienstdoende arts microbioloog van Saltro.
Contact vakspecialisten