Datum
20 december 2018

Obstructief Slaap Apneu Syndroom

Een tijdje terug publiceerde huisarts en wetenschap een artikel over een Spaans onderzoek waaruit bleek dat OSAS-management door de huisarts even effectief is én goedkoper. Een belangrijk inzicht aangezien het Obstructieve Slaap Apneu Syndroom (OSAS) vaak voorkomt.
Lees het artikel hier

Wat is OSAS?

Bij OSAS ontspannen de spieren tijdens de slaap zodanig dat de tong en zachte delen in de keel de ademhaling blokkeren. Dit gebeurt ’s nachts minimaal vijf keer per uur. Doordat mensen met OSAS nooit in diepe slaap komen, zijn ze overdag zeer slaperig of vermoeid. OSAS is een belangrijk gezondheidsprobleem vanwege lichamelijke en psychosociale klachten. Vooral vermoeidheid, zomaar in slaap vallen, ook achter het stuur, en snurken. Bovendien heeft OSAS een relatie met aandoeningen aan hart en/of bloedvaten. OSAS komt veel voor, genoemd worden cijfers van 25% van alle Nederlanders. In de meeste gevallen kan, zoals het artikel liet zien, medisch onderzoek naar OSAS gedaan worden in de eerste lijn. Behandeling wordt echter nog altijd in het ziekenhuis gedaan. Het aantal slaappoli’s is fors toegenomen en ze zijn overvol waardoor we te maken hebben met wachtlijsten.

Diagnose

Naast de praktische problemen zijn de kosten van tweedelijns slaaponderzoek hoog en blijkt bij 30% van de patiënten de diagnose OSAS niet gesteld te worden doordat het niet herkend wordt. Onderzoek heeft uitgewezen dat polygrafie in de eerste lijn een goede aanvulling is. Het zorgt voor gerichter verwijzen: alleen de 'zwaardere patiënt' komt in de tweede lijn terecht. Dit leidt tot een meer efficiënte aanpak en levert substantiële kostenbesparing op.

OSAS in de eerstelijn

De huisarts heeft dus een zeer belangrijke taak symptomen van OSAS te herkennen. Een goed hulpmiddel bij het herkennen van OSAS is de Philipsvragenlijst. De uitkomsten van deze vragenlijst kunnen samen met aanvullend onderzoek middels polygrafie (en in sommige gevallen een polysomnografie. Dit is alleen in 2e lijn mogelijk) een goed beeld geven of de patiënt risico loopt aan het Obstructief Slaap Apneu Syndroom te leiden. Echter de huisarts kan de uitslag van dit complexe onderzoek niet zelf interpreteren. Het beoordelen van de onderzoeksresultaten is alleen doelmatig als het voorzien is van een specialistische interpretatie en beleidsadvies.

Gelukkig zijn de meeste patiënten in de huisartsenpraktijk lichte OSAS-patiënten en kunnen huisartsen heel goed met behulp van het specialistisch advies aan de slag met lifestyle en/of houdingsadvies om zo de conditie en de kwaliteit van leven van de patiënt te verbeteren.

Zorgpad OSAS

Bij GezondheidsLab wordt volledige diagnostiek naar OSAS aangeboden. Hier werken huisarts en specialist in het ziekenhuis samen, om op basis van de resultaten uit medisch onderzoek, tot een persoonlijk zorg-advies te komen voor de patiënt.

Meer weten?

Wilt u meer weten over het Obstructief Slaap Apneu Syndroom of de diagnostiek naar OSAS? Neem dan gerust contact op met het team Functieonderzoek: