Datum
5 juni 2019

Opmerkingen op uw doseerkalender

Saltro Trombosedienst vindt communicatie erg belangrijk. We willen u graag zoveel mogelijk betrekken bij uw antistollingsbehandeling. Jammer genoeg kunnen we niet met iedereen persoonlijk contact opnemen. Wel gebruiken we regelmatig de doseerbrief om u een eenvoudige vraag te stellen of een opmerking te plaatsen. Bijvoorbeeld over medicatie, uw vakantie of anderszins.

De eventuele opmerking staat op het bovenste gedeelte van de doseerbrief, bij de informatie over uw volgende INR-controle. U kunt uw antwoord geven aan de medewerker die de volgende INR-controle bij u doet. Het is daarom handig om de doseerbrief mee te nemen naar het prikpunt of klaar te leggen als de medewerker bij u thuis komt. Hij of zij geeft uw antwoord door aan de doseerafdeling, zodat wij de informatie mee kunnen nemen in uw antistollingsbehandeling.