Datum
30 oktober 2017

Saltro als opleidingsinstituut

Patiënten, cliënten en huisartsen hebben steeds meer behoefte aan goede, toegankelijke en betrouwbare informatie. Patiënten en cliënten kunnen zo zelf een beslissing nemen, samen met hun arts over hun ziekte en gezondheid. Huisartsen kunnen met onze kennis op zorgvuldige wijze samen met een patiënt een beslissing nemen over een eventuele behandeling. Saltro levert hieraan een belangrijke bijdrage als kenniscentrum.

Pilot stagemodule microbiologie

In dit kader start Saltro een stagemodule eerstelijns microbiologie binnen de medische vervolgopleiding Medische Microbiologie van het UMC Utrecht. Deze stage biedt Saltro aan op de eigen locatie en valt onder de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur UMC Utrecht en de opleider in het UMC Utrecht.

Enthousiast

De pilot is reeds besproken in het regionale opleidingsoverleg voor de microbiologie en er is veel enthousiasme onder de artsen in opleiding tot specialist (AOIS) om kennis te nemen van eerstelijns microbiologie bij Saltro.

Start

Arjen Stam zit in de laatste maanden van zijn opleiding als arts microbioloog en is als eerste AIOS 1 september jongstleden gestart bij Saltro. We wensen hem veel succes en plezier bij Saltro.