Datum
21 december 2021
Auteur
Annelijn Goedhart

Onderzoek naar effecten online patient portaal

Online patiënt portaal heeft meer effect als het aangepaste informatie laat zien per doelgroep
Saltro, een onderdeel van Unilabs, investeert al jaren in wetenschappelijk onderzoek rondom het delen van digitale uitslagen aan patiënten en welke effecten dat heeft. Deze week is een nieuw artikel gepubliceerd door onze PhD kandidaat Rosian Tossaint waarin per doelgroep is bekeken of het portaal gebruiksvriendelijk is en aanzet tot zelfmanagement.

Online patiënt portaal wordt gewaardeerd
Saltro hecht grote waarde om mensen zoveel mogelijk bij het diagnostisch proces te betrekken en hen te ondersteunen om zelf keuzes te maken in gezondheid en ziekte. Als een patiënt meer inzicht heeft, stelt hij stelt meer vragen aan de huisarts en kan duidelijker uitleggen wat zijn behoeftes zijn. Om dit te ondersteunen heeft Saltro jaren geleden een online uitslagenportaal voor patiënten ingericht. In simpel en heldere taal, krijgt de patiënt een persoonlijke uitleg over zijn testresultaat, wat het betekent en waarom de test is uitgevoerd. Uit eerder wetenschappelijk onderzoek (ook uitgevoerd door Saltro) blijkt dat de patiënten het online uitslagenportaal als gebruiksvriendelijk ervaren én het hen deels motiveert om aan de eigen gezondheid te werken. Lees dit artikel hier terug.

Vervolgonderzoek ‘The Impact of Patient Characteristics’
Hieruit blijkt hoe belangrijk het is dat de informatie specifiek wordt gemaakt voor de verschillende doelgroepen om nòg effectiever aan te sluiten. Maar, hoe ervaren personen het uitslagenportaal als ze een chronische ziekte hebben, of ouder zijn, of lager dan wel hoger opgeleid zijn? Dat is via een online enquête gevraagd bij 748 gebruikers van het uitslagenportaal, door PhD kandidaat Rosian Tossaint werkzaam bij Saltro. Wat blijkt: de verschillende doelgroepen ervaren het portaal over het algemeen als heel nuttig. Echter, er zijn wel significante verschillen. Hoger opgeleide gebruikers scoren het uitslagenportaal als minder nuttig en zet hen minder aan tot zelfmanagement. De bruikbaarheid is ook lager voor oudere mensen en voor mensen met astma of COPD.
Het hele artikel is hier te lezen.

Gouden standaard
Naast dat dat ons veel geleerd heeft, heeft Saltro als eerste lab in de wereld onderzoek gedaan naar de bruikbaarheid en zelfmanagement onder de gebruikers van een online patient portaal. Hiermee wordt het onderzoek van Saltro gezien als de gouden standaard.

Beide onderzoeken zijn onder andere uitgevoerd door Rosian Tossaint (Projectleider en onderzoeker innovatie SaltroUnilabs NL en PhD-student), Esther Talboom, (Chief Innovation Officer Unilabs Group) en Annelijn Goedhart (Communicatie en Innovatie adviseur Saltro, Unilabs NL) in samenwerking met het Nell, LUMC.