Datum
16 oktober 2018

Nieuwe bepaling voor oestradiol

Met ingang van 16 oktober 2018 is overgegaan op een nieuwe bepaling voor oestradiol. Deze nieuwe methode is gestandaardiseerd ten opzichte van de referentiemethode (ID/GC massaspectrometrie) voor oestradiol. Dit heeft gevolgen voor zowel de uitslagen als het referentie-interval. Ten opzichte van de huidige bepaling zullen de resultaten 20-25% lager uitvallen.

Het nieuwe referentie-interval is eveneens gebaseerd op de referentiemethode. Hieronder staat een overzicht van de gewijzigde referentie-intervallen.