Datum
11 februari 2019

Nieuwe NHG richtlijn voor fundus onderzoek

Per 1 februari wordt een nieuwe NHG richtlijn gehanteerd voor fundus fotografie. Er wordt nu naast retinapathie ook op maculopathie gecontroleerd. Vanzelfsprekend ziet u dit ook terug in onze rapportage van het fundus onderzoek. Naast deze uitbreiding wijzigt de frequentie van het onderzoek naar eens in de drie jaar (i.p.v. eens in de twee jaar).

Voor nieuwe diabetespatiënten geldt dat de frequentie van de fundusonderzoeken pas wordt aangepast na twee foto’s met goede uitslagen. Ook bij patiënten waar eerder iets afwijkends is waargenomen wordt er jaarlijks een fundusfoto gemaakt.

Meer informatie