Datum
5 maart 2019

Nazorg altruïstische donor

De NZa heeft besloten dat met ingang van 1 januari 2018 de nazorg bij altruïstische donorschap niet ten laste komt van het eigen risico van de altruïstische donor.

Op het aanvraagformulier klinische chemie vindt u op de voorkant de optie ‘altruïstisch donor’. Deze optie hebben we opgenomen op verzoek van de Nederlandse zorgautoriteit (NZa).

Wanneer u als huisarts gebruik maakt van deze optie dan weten wij, als uitvoerder van diagnostiek, dat het overig zorgproduct ‘Laboratorium onderzoeken voor nazorg aan altruïstische donor’ gedeclareerd moet worden.

Wilt u meer informatie over deze wijziging?

Neem dan gerust contact op met:
Maarten Kok, Manager Klinische Chemie