Datum
28 november 2018

Aandacht voor de ernst van hepatitis B en C

Vandaag is het nationale hepatitis dag. Een dag van kennisuitwisseling tussen alle stakeholders binnen het veld van virale hepatitis. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft landen opgeroepen om meer bekendheid te geven aan de ernst van de infectie en om de overdracht en sterfte door hepatitis B en hepatitis C terug te dringen.

Chronische infectie van de lever vaak onopgemerkt

Veel mensen niet weten dat ze geïnfecteerd zijn. Wereldwijd zijn er zo’n 325 miljoen mensen geïnfecteerd, waarbij 1,34 miljoen per jaar sterven aan de gevolgen van voornamelijk leverkanker. Ook vanuit Saltro vragen we uw aandacht voor de ernst van hepatitis. Hepatitis is een ontsteking van de lever en kan verschillende oorzaken hebben, waaronder het hepatitis B en hepatitis C virus. Deze virussen kunnen een chronische infectie van de lever veroorzaken die jarenlang onopgemerkt kan blijven. Jaarlijks overlijden in Nederland 450-500 mensen aan de gevolgen van een infectie met hepatitis B of C. Eerdere opsporing en behandeling kan dit getal reduceren en in de toekomst hopelijk tot 0 terugbrengen.

Risicogroepen

In Nederland zijn er naar schatting 40.000 personen drager van het hepatitis B virus en 28.000 personen zijn chronisch geïnfecteerd met het hepatitis C virus. In de algehele bevolking is het voorkomen van deze infecties niet zo hoog, maar in specifieke risicogroepen komt virale hepatitis meer voor. Risicogroepen zijn eerste generatie migranten en asielzoekers uit landen waar de prevalentie van chronische virale hepatitis B of C >2% is. In feite komt dit neer op migranten uit alle landen, behalve Noordwest- Europa, Noord-Amerika, Australië en Nieuw-Zeeland. Voorbeelden van andere risicogroepen zijn personen die ooit (ook éénmalig) injecterende drugs hebben gebruikt, mannen die seks hebben met mannen en mensen met afwijkende leverwaarden in hun bloed zonder duidelijke oorzaak. In deze risicogroepen is het belangrijk om te testen op zowel hepatitis B als C.

Een ander punt van aandacht is dat nog niet alle patiënten waarbij ooit een infectie is vastgesteld de specialistische zorg ontvangen die ze nodig hebben. Chronische hepatitis B is inmiddels goed behandelbaar, waardoor nadelige gevolgen te voorkomen zijn en Hepatitis C is in bijna alle gevallen te genezen.

Meer informatie

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem dan gerust contact op met de dienstdoende arts-microbioloog van Saltro: