Datum
9 januari 2020

Saltro introduceert Mycoplasma genitalium diagnostiek met resistentiebepaling

Mycoplasma genitalium is een seksueel overdraagbare bacterie. Vanaf 8 januari is het mogelijk om mycoplasma genitalium diagnostiek aan te vragen met resistentiebepaling. Tot recent konden wij alleen de aan- of afwezigheid van Mycoplasma genitalium aantonen. In de nieuwe situatie weten we direct ook of er sprake is van resistentie tegen het antibioticum azitromycine.

Mycoplasma genitalium

Mycoplasma genitalium is een seksueel overdraagbare bacterie. Bij mannen is het geassocieerd met urethritis. Daarnaast zijn er aanwijzingen dat het bij vrouwen een rol kan spelen bij fluorklachten, cervicitis, urethritis en PID maar in de literatuur is hierover geen overeenstemming. Als er sprake is van aanhoudende klachten en belangrijke verwekkers als Chlamydia trachomatis en Neisseria gonorrhoeae zijn uitgesloten moet diagnostiek naar dit micro-organisme overwogen worden. Het routinematig screenen op deze bacterie bij asymptomatische patiënten wordt niet geadviseerd.

Macrolide resistentie is een belangrijk probleem

Een Mycoplasma genitalium infectie kan worden bestreden met een 5-daagse kuur met azitromycine (1e dag 500mg, daarna 4 dagen 250mg) echter resistentie tegen azitromycine vormt in toenemende mate een probleem. In Nederland zien we dat er in 22-44% van de gevallen sprake is van macrolide resistentie. Indien er sprake is van therapie falen of resistentie is een behandeling met het breed spectrum antibioticum moxifloxacine (400 mg gedurende 7-10 dagen) nog mogelijk. Moxifloxacine is een reserve antibioticum en het gebruik dient zoveel mogelijk beperkt te worden. Voorheen was het niet mogelijk om macrolide resistentie te bepalen waardoor een test-of-cure noodzakelijk was 6 weken nadat een behandeling met azitromycine had plaatsgevonden.

Wat verandert er?

Tot recent konden wij alleen de aan- of afwezigheid van Mycoplasma genitalium aantonen. In de nieuwe situatie weten we direct ook of er sprake is van resistentie tegen azitromycine. Er zal direct een juiste behandeling gegeven kunnen worden en de noodzaak voor een test-of-cure komt hierdoor te vervallen. Andere voordelen zijn dat we voor vrouwen de gele COBAS swab kunnen gebruiken. Dit is dezelfde afname swab die ook voor chlamydia en gonorroe diagnostiek wordt gebruikt. De uitslagen zijn hierdoor sneller bekend. 

De nieuwe test kost €189,62 (waarbij geen test-of cure noodzakelijk is)

Samenvatting advies

  • Zet alleen diagnostiek in bij klachten. Doe dit niet bij asymptomatische patiënten
  • Doe alleen onderzoek bij asymptomatische patiënten als de seksuele partner symptomen heeft.
  • Waarschuw alleen de vaste seksuele partner(s). Er is geen indicatie om andere (losse) partners mee te behandelen en geen indicatie voor contactopsporing.
  • Behandel op geleide van het resistentieprofiel. Azitromycine (1 dd 500mg op dag 1 ; 1 dd 250mg op dag 2-5) bij een gevoelige stam. Behandel met moxifloxacine 1 dd 400mg gedurende 7-10 dagen indien er sprake is van resistentie tegen azitromycine.

Bronnen

  • J. van Bergen, Mycoplasma genitalium: Test bij aanhoudende klachten, niet bij asymptomaten, SoaAids NL
  • H. Berkout, M. van der Wel: mycoplasma genitalium, een nieuwe soa? Huisarts en wetenschap augustus 2018
  • H. De Vries, A van Dam et al. Seksueel Overdraagbare Aandoeningen. Multi disciplinaire richtlijn. Herziening 2018.
  • R. H. T. Nijhuis, T. T. Severs, D. S. J. M. Van der Vegt et al. High levels of macrolide resistance-associated mutations in Mycoplasma genitalium warrant antibiotic susceptibility-guided treatment, Journal of Antimicrobial Chemotherapy, 2015
  • Martens L, Kuster S, de Vos W,et al. Macrolide-Resistant Mycoplasma genitalium in Southeastern Region of the Netherlands, 2014-2017. Emerging Infectious Diseases, 2019