Datum
5 juli 2018

Saltro ISO-gecertificeerd voor informatiebeveiliging

Bij Saltro zetten alle medewerkers zich elke dag in om u hoogwaardige kwalitatieve diagnostiek te leveren. Dit doen onze collega’s bijvoorbeeld door zorgverleners in de hele keten te ondersteunen en te adviseren, zodat zij samen met de patiënt een juiste beslissing kunnen nemen over hun ziekte en gezondheid. De ISO certificering is een belangrijk instrument om Saltro’s kwaliteit en Informatiebeveiliging continu te verbeteren. Daarom is Saltro bijzonder trots dat de accreditatie voor de ISO 27001 voor informatiebeveiliging is behaald en dat Saltro de ISO accreditatie 15189 (M037) voor kwaliteit heeft weten te behouden!
De ISO norm 15189 (M037) is primair opgesteld vanuit het belang van de patiënt. Voor de patiënt is het belangrijk dat tijdig een betrouwbare uitslag beschikbaar is, zodat een passende diagnose gesteld kan worden en de juiste behandeling kan worden ingezet.

De ISO 27001 certificering maakt aantoonbaar dat een organisatie informatieprocessen continu beheerst en dat de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van bedrijf kritische informatie zeker wordt gesteld. ISO 27001 informatiebeveiliging draagt zorg voor continue verbetering van Saltro en biedt vertrouwen aan onze patiënten en aanvragers dat Saltro een professionele organisatie is die zorgvuldig met hun gegevens om gaat.